عنوان: پیش بینی مقاومت بتن های معمولی و میکروسیلیسی در مقابل نفوذ یون های کلراید
نویسنده (گان): مرتضی و سینا خادمی بحرینی
مجله/کنفرانس: یازدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، دانشگاه هرمزگان
تاریخ انتشار: دی 1383
صفحات: 8 صفحه (527 تا 534)
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 216 کیلوبایت

پیش بینی مقاومت بتن های معمولی و میکروسیلیسی در مقابل نفوذ یون های کلراید با استفاده از شبکه های عصبی

خوردگی آرماتور در اثر نفوذ یون های کلراید از محیط اطراف به بتن، مهمترین عامل کاهش عمر مفید سازه های بتنی اجرا شده در محیط های خورنده همچون نواحی جنوبی کشورمان است. کنترل کیفی بتن در زمان اجرا می تواند منجر به ساخت سازه هایی با عمر طولانی در اینگونه محیط ها شود. انجام آزمایش تسریع شده نفوذ یون های کلراید در بتن (RCPT)، یکی از روش های کنترل کیفی بتن های ساخته شده در زمان اجرای سازه می باشد.

طی یک پروژه تحقیقاتی، با انجام آزمایش RCPT بر روی دو نوع بتن معمولی و میکروسیلیسی، مقاومت این بتن ها در مقابل نفوذ یون کلراید مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این پروژه، از 8 نوع طرح اختلاط با 2 مقدار میکروسیلیس (صفر و 7 درصد مواد سیمانی) و 4 نسبت آب به مواد سیمانی 0.35 ، 0.4 ، 0.45 و 0.5 استفاده شده است. نتایج آزمایش نشان دهنده بهبود کیفیت بتن در صورت استفاده از میکروسیلیس و همچنین کاهش نسبت آب به مواد سیمانی است.

در ادامه این کار تحقیقاتی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و به کمک شبکه های عصبی، مدلهایی برای پیش بینی مقاومت دو نوع بتن معمولی و میکروسیلیسی در مقابل نفوذ یون های کلراید ایجاد شده است. نتایج مدلهای ایجاد شده نشان دهنده کارایی و دقت بالای شبکه های عصبی در پیش بینی پدیده های نامعلوم و پیچیده در بخش های مختلف مهندسی عمران همچون کنترل کیفیت بتن در زمان اجرا می باشد.

 

  دانلود رایگان