عنوان: کربناسیون در سازه های بتن مسلح
نویسنده (گان): دکتر علی اکبر رمضانیانپور و مهندس رضا پاشایی
ناشر: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
تاریخ انتشار: پاییز 1375 - چاپ اول
صفحات: 95 صفحه
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 27.96 مگابایت

کربناسیون در سازه های بتن مسلح

یکی از خرابی های شایع در سازه های بتن مسلح، خوردگی میلگرد می باشد. خوردگی میلگرد هر سال خسارات هنگفتی به ساختمان های بتن مسلح وارد می کند. در کشور ما نیز خوردگی میلگرد صدمات شدیدی به ساختمان های بتنی، مخصوصاً در سواحل و جزایر جنوبی کشور وارد کرده است. یکی از عوامل خوردگی میلگرد در سازه های بتن مسلح، پدیده کربناسیون می باشد. علیرغم اینکه کربناسیون به تنهایی نمی تواند باعث خوردگی میلگرد گردد، لیکن زمینه را برای این خرابی فراهم می سازد. بالا بودن غلظت گاز دی اکسید کربن در مناطق شهری و افزایش روزافزون آن در سال های آتی می تواند تهدید فزاینده ای برای ساختمان های بتنی باشد.

بخش اول کتاب کربناسیون در سازه های بتن مسلح، به مکانیزم کربناسیون، اندازه گیری عمق کربناسیون، نفوذپذیری بتن، عوامل مؤثر بر میزان کربناسیون، تأثیر کربناسیون بر خواص بتن و پیش بینی عمق کربناسیون می پردازد. در این بخش، مرجع شماره 4 به عنوان منبع اصلی انتخاب شده است و منابع دیگر به ترتیب ذکر شده اند.

بخش دوم کتاب کربناسیون در سازه های بتن مسلح حاصل کاری تحقیقاتی است. با توجه به اینکه پدیده کربناسیون بسیار کند بوده و در درازمدت بر سازه اثر می کند، لذا سرعت بخشیدن به این پدیده و مطالعه خواص بتن در کوتاه مدت همواره مورد توجه محققین بوده است. به منظور تسریع عمل کربناسیون، دستگاهی برای نیل به این منظور ساخته شده و با انجام آزمایش های مختلف، عوامل مؤثر بر این پدیده مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست فصول کتاب کربناسیون در ساز های بتن مسلح

  • 1 – کلیات
  • 2 – مفاهیم فیزیک و شیمی
  • 3 – اندازه گیری عمق کربناسیون
  • 4 – نفوذپذیری و انتشارپذیری بتن
  • 5 – عوامل مؤثر بر کربناسیون
  • 6 – اثر کربناسیون بر بتن
  • 7 – پیش بینی عمق تئوریکی کربناسیون
  • 8 – آزمایش های تسریع شده کربناسیون
  • منابع و مراجع

 

دانلود رایگان