آیین نامه ASTM برای سیمان و بتن

آیین نامه ASTM از انتشارات یک سازمان بین المللی توسعه استاندارد بنام American Society for Testing and Materials می باشد. این سازمان استانداردهای فنی را به صورت داوطلبانه تعریف و منتشر می کند. این استانداردها منجمله آیین نامه ASTM گستره وسیعی از مواد، تولیدات، وسیله ها و سیستم ها را شامل می شود.

سازمان ASTM مانند سازمان های دیگر همچون استاندارد بریتانیا BSI ، سازمان استاندارد آلمان DIN و سازمان استاندارد فرانسه AFNOR می باشد. لکن تفاوت آن با استاندارد های مذکور در این است که ASTM یک هیئت استاندارد ملی نیست که در آمریکا وظیفه توسعه استاندارد را بر عهده داشته باشد و این وظیفه به عهده ANSI یا همان American National Standards Institute می باشد.

به هر حال ASTM یک عملکرد کنترلی بیت توسعه دهندگان استاندارد در آمریکا دارد و ادعا می کند که بزرگترین سازمان توسعه دهنده استاندارد در جهان است. بر اساس توافقنامه ای، ASTM هزاران کمیته فنی داوطلب را پشتیبانی می کند که این کمیته ها اعضای خود را در سراسر جهان جهت دهی نموده و بیش از دوازده هزار استاندارد را ایجاد و تعیین کرده اند. استانداردهای تولیدی هر ساله به صورت کتاب منتشر می گردند و کتاب های سالانه ASTM شامل 77 جلد می باشند. در ادامه می توانید استانداردهای تولیدی ASTM برای سیمان و بتن را که مربوط به سال 2010 میلادی می باشد، دانلود فرمایید.

 

  دانلود آیین نامه ASTM برای سیمان و بتن - 2010