عنوان: نشریه 101 - مشخصات فنی عمومی راه
ناشر: سازمان برنامه و بودجه
ویرایش: تجدید نظر دوم 1392
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 5.48 مگابایت
تعداد صفحات: 844 صفحه

نشریه 101 – مشخصات فنی عمومی راه

نشریه 101 سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان «مشخصات فنی عمومی راه» جهت ایجاد هماهنگی و یکنواختی در طرح و اجرای پروژه های راه سازی کشور، همچنین جهت رعایت اصول و روش های اجرایی متناسب با امکانات موجود و سازگار با شرایط اقلیمی ایران، در سال 1364 توسط وزارت برنامه و بودجه ابلاغ گردید. تجدید نظر اول نشریه 101 در سال 1382 بر اساس بازخوردهای اجرایی سالهای گذشته و تغییرات ایجاد شده در مراجع فنی داخلی و خارجی تهیه و ابلاغ شد.

در ادامه، جهت لحاظ تغییرات اعمال شده در برخی از نشریات سازمان برنامه و بودجه که مفادی از آنها در متن نشریه 101 بکار رفته است، کار تجدید نظر دوم این نشریه در دستور کار قرار گرفت. همچنین به لحاظ کاربرد گسترده ژئوسنتتیک ها در کارهای راه سازی، ضوابط فنی اجرایی استفاده از این مصالح در فصل بیست و دوم تجدید نظر دوم نشریه 101 گنجانده شده است.

 

 

فهرست فصول نشریه 101 سازمان برنامه و بودجه

 • فصل اول – تعریف ها
 • فصل دوم – عملیات خاکی
 • فصل سوم – پی کنی ابنیه فنی
 • فصل چهارم – بتن و بتن مسلح
 • فصل پنجم – کارهای بنایی
 • فصل ششم – شمع کوبی و شمع ریزی و سپر کوبی
 • فصل هفتم – ضوابط قالب بندی، لوله ها و مجراهای مدفون در بتن و درزهای اجرایی
 • فصل هشتم – کنترل فرسایش خاک
 • فصل نهم – قنات ها
 • فصل دهم – کارهای فلزی، جان پناه، عایق بندی و اندود
 • فصل یازدهم – زهکشی و تخلیه آبها
 • فصل دوازدهم – قشر زیراساس
 • فصل سیزدهم – اساس
 • فصل چهاردهم – قیر در راه سازی
 • فصل پانزدهم – اندود نفوذی (پریم کت)
 • فصل شانزدهم – اندود سطحی (تک کت)
 • فصل هفدهم – آسفالت های حفاظتی
 • فصل هجدهم – آسفالت سرد
 • فصل نوزدهم – آسفالت ماکادام نفوذی
 • فصل بیستم – آسفالت گرم و بتن آسفالتی
 • فصل بیست و یکم – رویه های شنی و شانه رویه های آسفالتی و بتنی
 • فصل بیست و دوم – ژئوسنتتیک ها در راه سازی
 • فصل بیست و سوم – تونل
 • فصل بیست و چهارم – دستورالعمل ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارهای راه سازی
 • فصل بیست و پنجم – استانداردهای مشخصات و آزمایش ها

 

  دانلود رایگان