عنوان: نشریه 120 - آیین نامه بتن ایران ( آیین نامه آبا )
ناشر: سازمان برنامه و بودجه
ویرایش: تجدید نظر اول 1383 - چاپ هفتم
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 8.76
تعداد صفحات: 436

نشریه 120 – آیین نامه بتن ایران ( آیین نامه آبا )

وجود استانداردها و آیین نامه های ملی در هر کشور نشانگر رشد و توسعه آن کشور است. سالهاست که در ایران برای تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه ها در زمینه های مختلف فنی و مهندسی کوشش شده است و آیین نامه بتن ایران ( آیین نامه آبا ) یکی از این دستاوردهاست.

هدف نشریه 120 - آیین نامه بتن ایران ( آیین نامه آبا ) ارایه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها میزان مناسبی از ایمنی، قابلیت بهره برداری و پایایی سازه های موضوع آیین نامه تامین می شود. در تدوین آیین نامه آبا که نشریه 120 سازمان برنامه و بودجه می باشد، شرایط اقلیمی ایران، سهولت استفاده و رعایت جدیدترین روشهای تحلیل و طراحی مورد نظر بوده اند. علایم اختصاری بکار رفته در آیین نامه بتن ایران " آبا " با پیروی از علایم اختصاری متحدالشکل مورد تایید سازمان بین المللی استاندارد (ISO) انتخاب شده اند. مشخصات و استانداردهای ذکر شده در آیین نامه آبا به وسیله دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با حروف (دت) شماره گذاری شده اند و تا زمانیکه استانداردهای مذکور توسط این دفتر تدوین و ارائه نشده اند، میتوان از سایر استانداردهای هم ارز آنها استفاده نمود.

 

فهرست مطالب نشریه 120 - آیین نامه بتن ایران ( آیین نامه آبا )

بخش اول: کلیات، مصالح و مسایل اجرایی

 • فصل اول – کلیات
 • فصل دوم – مقررات کلی ارائه و تصویب طرح و نظارت
 • فصل سوم – مصالح بتن
 • فصل چهارم – فولاد
 • فصل پنجم – استانداردهای مشخصات و آزمایش ها
 • فصل ششم – کیفیت بتن
 • فصل هفتم – اختلاط بتن و بتن ریزی
 • فصل هشتم – جزئیات آرماتوربندی
 • فصل نهم – ضوابط قالب بندی، لوله ها و مجراهای مدفون در بتن و درزهای اجرایی

بخش دوم: اصول تحلیل و طراحی

 • فصل دهم – اصول تحلیل و طراحی
 • فصل یازدهم – خمش و بارهای محوری
 • فصل دوازدهم – برش و پیچش
 • فصل سیزدهم – آثار لاغری – کمانش
 • فصل چهاردهم – تغییر شکل ها و ترک خوردگی ها
 • فصل پانزدهم – طراحی سیستم های دال دوطرفه
 • فصل شانزدهم – دیوارها
 • فصل هفدهم – شالوده ها
 • فصل هجدهم – مهار و وصله آرماتورها
 • فصل نوزدهم – ارزیابی ایمنی سازه های اجرا شده
 • فصل بیستم – ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله

 

  دانلود رایگان