عنوان: نشریه 289 - راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها
ناشر: سازمان برنامه و بودجه
ویرایش: 1383
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 7.93 مگابایت
تعداد صفحات: 82

نشریه 289 – راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها

نشریه 289 سازمان برنامه و بودجه با عنوان «راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها» نشریه ای است که علاوه بر آموزش علاقمندان، هدف یکسان سازی برداشت موضوعی دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران را در ایجاد رویه ای واحد برای محاسبات، صرفه جویی در زمان را نیز دنبال می کند. در استفاده از مطالب نشریه 289 باید توجه داشت که در این نشریه ضوابط فهرست های بهای واحد پایه سال 1377 به بعد و شرایط عمومی پیمان ملاک عمل بوده است. ضمناً به دلیل عدم ابلاغ شاخص های تعدیل مورد نیاز برای مثال های عددی در زمان تهیه نشریه 289 ، ناگزیر از شاخص های غیرواقعی استفاده شده است که صرفاً برای سهولت محاسبات و تبیین روش مندرج در دستورالعمل ابلاغی انتخاب شده اند. فهرست مطالب نشریه 289 به شرح زیر می باشد.

فهرست مطالب نشریه 289 (راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها)

1 – تعاریف

2 – اقدام های لازم

مرحله اول – برآورد

 • کارهایی که بر اساس قیمت های واحد پایه برآورد می شود.
 • کارهایی که فهرست بهای واحد پایه برای آنها ابلاغ نشده است.
 • کارهای ویژه
 • کارهای دارای بخش ارزی

مرحله دوم – تهیه و آماده سازی اسناد و مدارک برای اخذ پیشنهاد قیمت

 • کنترل های لازم
 • تعیین دوره شاخص مبنا
 • تعیین نوع شاخص ها برای محاسبه تعدیل
 • شرایط عمومی پیمان و تعدیل

مرحله سوم – پس از دریافت پیشنهاد ها و قبل از انعقاد پیمان

 • درصد پیشنهادی پیمانکار منتخب از طریق مناقصه
 • درصد پیشنهادی پیمانکار منتخب از طریق ترک مناقصه
 • رعایت ماده (29-هـ) شرایط عمومی پیمان

مرحله چهارم – پس از انعقاد پیمان و شروع کار تا تحویل موقت

 • تعیین نوع شاخص های مورد استفاده در محاسبه مبلغ تعدیل آحاد بها
 • محاسبه مبلغ تعدیل صورت وضعیت ها
 • تعدیل قیمت کارهای جدید
 • شاخص تعدیل کارکرد در دوره تأخیر
 • پیمان هایی که خاتمه داده یا فسخ می شوند.

مرحله پنجم – پس از تحویل موقت

 • تغییر ضریب 0.95 در رابطه ضریب تعدیل
 • تعدیل مبلغ ما به التفاوت بین آخرین صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قطعی.

3– پیوست ها

 

  دانلود رایگان