عنوان: نشریه 360 - دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
ناشر: سازمان برنامه و بودجه
ویرایش: 1392
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 5.94 مگابایت
تعداد صفحات: 477

نشریه 360 – دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

نشریه 360 سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان «دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود» حاصل تلاشی است که در زمینه مهندسی زلزله صورت گرفته و بدون شک منجر به تحولات بنیادی در آیین نامه های کشور گردیده است. چارچوب پیش نویس اولیه نشریه 360 بر اساس گزارش های FEMA قرار داشت. گروه های تخصصی در تهیه آن از منابع دیگر به ویژه آیین نامه 2800، آیین نامه آبا، مقررات ملی ساختمان، گزارش های ATC، گزارش های NEHRP، گزارش های SAC و گزارش های Tri Services نیز استفاده نموده اند.

بروزرسانی دستورالعمل های فنی موجود، همواره یکی از رویکردهای اجتناب ناپذیر می باشد. در این راستا پس از سپری شدن 7 سال از انتشار اولین ویرایش نشریه 360 سازمان برنامه و بودجه ، بازنگری آن با مشارکت اساتید و متخصصان لرزه ای با عنوان «دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود – تجدید نظر اول» صورت پذیرفت. در ویرایش جدید نشریه 360 ضمن بروز رسانی مبانی دستورالعمل بر اساس آیین نامه های معتبر جهانی، سعی شده تا ضوابط تحلیل و ارزیابی این نشریه، هر چه بیشتر با شرایط اقتصادی، اجتماعی و توانایی های مهندسی کشور مطابقت داشته باشد. فهرست فصول ویرایش جدید نشریه 360 به شرح زیر می باشد. ضمناً در ادامه، نشریه 361 یا همان تفسیر نشریه 360 را نیز می توانید دانلود کنید.

فهرست مطالب نشریه 360 سازمان برنامه و بودجه  

 • فصل1 – مقدمات بهسازی لرزه ای  
 • فصل2 – گردآوری مدارک و اطلاعات، شناخت وضع موجود  
 • فصل3 – روش های تحلیل
 • فصل4 – ساختگاه و پی
 • فصل5 – سازه ها و اجزای فولادی
 • فصل6 – سازه ها و اجزای بتنی
 • فصل7 – ساختمان ها و اجزای مصالح بنایی
 • فصل8 – دیافراگم ها و میانقاب ها
 • فصل9 – بهسازی اجزای غیرسازه ای
 • فصل10 – سامانه های جداساز لرزه ای و اتلاف انرژی
 • فصل11 – بهسازی ساده
 • پیوست الف – راهنمای تعیین هدف بهسازی لرزه ای
 • پیوست ب – راهنمای کلی مراحل ارزیابی و بهسازی لرزه ای 

 

  دانلود نشریه 360

  دانلود نشریه 361 «تفسیر نشریه 360»