عنوان: نشریه 4311 - شرایط عمومی پیمان
ناشر: سازمان برنامه و بودجه
ویرایش: 1378
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 848 کیلوبایت
تعداد صفحات: 71

نشریه 4311 – شرایط عمومی پیمان

نشریه 4311 سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان «موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها» که به اختصار «شرایط عمومی پیمان» نیز خوانده می شود، نشریه ای است که هر مشاور و یا پیمانکاری در پروژه های عمرانی باید به آن اشراف کامل داشته باشد چراکه شرایط قرارداد بین کارفرما و پیمانکار را تبیین می کند. در پروژه های عمرانی طولانی بودن مدت قرارداد و همچنین عدم امکان پیش بینی شرایطی که ممکن است در طول مدت پیمان رخ دهد، ممکن است ضمن سنگین شدن حجم قرارداد، رسیدن به توافقی مطلوب برای عقد قرارداد را نیز ناممکن ساخته، و حل مشکلات و اختلاف نظرهایی که معمولاً رخ می دهد را به بن بست منتهی گرداند. لذا از این روست که شرایط عمومی پیمان منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه در سال 1378 بسیار حائز اهمیت می باشد و آگاهی از مفاد آن برای تمامی مشاوران و پیمانکاران پروژه های عمرانی لازم است.

فهرست مطالب نشریه 4311 سازمان برنامه و بودجه (شرایط عمومی پیمان)

فصل اول – تعاریف و مفاهیم

 • ماده1 – پیمان
 • ماده2 – موافقتنامه
 • ماده3 – شرایط عمومی پیمان
 • ماده4 – شرایط خصوصی
 • ماده5 – برنامه زمانی اجرای کار
 • ماده6 – کارفرما
 • ماده7 – پیمانکار
 • ماده8 – مدیر طرح
 • ماده9 – مهندس مشاور، مهندس ناظر
 • ماده10 – رئیس کارگاه
 • ماده11 – پیمانکار جزء
 • ماده12 – کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه
 • ماده13 – مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پای کار، ماشین آلات و ابزار، تأسیسات و ساختمان های موقت، وسایل
 • ماده14 – برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه
 • ماده15 – تاریخ ها، مفرد و جمع، عنوان ها

فصل دوم – تأییدات و تعهدات پیمانکار

 • ماده16 – تأییدات پیمانکار
 • ماده17 – کارکنان
 • ماده18 – مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه
 • ماده19 – کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیری ها
 • ماده20 – تجهیزکارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آلات
 • ماده21 – حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبت های لازم
 • ماده22 – ترتیب گردش مدارک و ابلاغ دستورکارها
 • ماده23 – حفاظت تأسیسات زیربنایی و تغییر وضع آنها
 • ماده24 – واگذاری، پیمانکاران جزء
 • ماده25 – اجرای کار در شب
 • ماده26 – آثار تاریخی و اشیای عتیقه
 • ماده27 – اقامتگاه قانونی

فصل سوم – تعهدات و اختیارات کارفرما

 • ماده28 – تحویل کارگاه
 • ماده29 – تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید، تعدیل نرخ پیمان
 • ماده30 – تغییر مدت پیمان
 • ماده31 – مدیریت اجرا
 • ماده32 – نظارت بر اجرای کار
 • ماده33 – مهندس ناظر

فصل چهارم – تضمین، پرداخت، تحویل کار

 • ماده34 – تضمین انجام تعهدات
 • ماده35 – تضمین حسن انجام کار
 • ماده36 – پیش پرداخت
 • ماده37 – پرداخت ها
 • ماده38 – پرداخت های ارزی
 • ماده39 – تحویل موقت
 • ماده40 – صورت وضعیت قطعی
 • ماده41 – تحویل قطعی
 • ماده42 – مسئولیت های دوره تضمین

فصل پنجم – حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر، تسویه حساب، حل اختلاف

 • ماده43 – بروز حوادث قهری
 • ماده44 – ممنوعیت قانونی
 • ماده45 – حقوق انحصارب ثبت شده
 • ماده46 – موارد فسخ پیمان
 • ماده47 – اقدامات فسخ پیمان
 • ماده48 – خاتمه پیمان
 • ماده49 – تعلیق
 • ماده50 – هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار
 • ماده51 – صورتحساب نهایی
 • ماده52 – تسویه حساب
 • ماده53 – حل اختلاف
 • ماده54 – قوانین و مقررات حاکم بر پیمان

 

دانلود رایگان