عنوان: مبحث 14 - تأسیسات مکانیکی
تهیه کننده: دفتر مقررات ملی ساختمان
ویرایش: سوم 1396 - چاپ اول
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 2.32 مگابایت
تعداد صفحات: 240

مبحث 14 – تأسیسات مکانیکی

چاپ نخست مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان، با پیش نویس تهیه شده توسط زنده یاد مهندس حشمت اله منصف و توسط کمیته تخصصی به ریاست ایشان تدوین و در سال 1380 منتشر گردید. همزمان با تحولات مستمر علمی و صنعتی، ویرایش دوم مبحث 14 در سال 1391 منتشر گردیده و تهیه ویرایش سوم آن از سال 1393 بر پایه همان استخوان بندی متن اولیه و زیر نظر مهندس منصف آغاز گردید. متأسفانه عمر مهندس منصف به دنیا نبود و پس از درگذشت ایشان، کمیته تخصصی مبحث 14 کوشش خود را در راستای روش وی ادامه داد و در نهایت ویرایش سوم مبحث 14 در سال 1396 مطابق فصل بندی زیر تدوین و ابلاغ گردید.

فهرست مطالب مبحث 14 ویرایش 1396

 • فصل اول – الزامات قانونی
 • فصل دوم – تعاریف
 • فصل سوم – مقررات کلی
 • فصل چهارم – تعویض هوا
 • فصل پنجم – تخلیه هوا
 • فصل ششم – کانال کشی
 • فصل هفتم – دیگ، آب گرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار
 • فصل هشتم – دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه
 • فصل نهم – تأمین هوای احتراق
 • فصل دهم – لوله کشی
 • فصل یازدهم – دودکش
 • فصل دوازدهم – ذخیره سازی و لوله کشی سوخت مایع
 • فصل سیزدهم – تبرید
 • فصل چهاردهم – سیستم های خورشیدی
 • فصل پانزدهم – کاهش فاصله مجاز
 • پیوست 1 – استانداردهای مرجع
 • پیوست 2 – واژه نامه فارسی - انگلیسی

 

دانلود رایگان