عنوان: مبحث 16 - تأسیسات بهداشتی
تهیه کننده: دفتر مقررات ملی ساختمان
ویرایش: چهارم 1396 - چاپ دوم
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 2.53 مگابایت
تعداد صفحات: 236

مبحث 16 – تأسیسات بهداشتی

نخستین ویرایش مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان در اوایل دهه 70 توسط زنده یاد مهندس حشمت اله منصف تهیه شد و بعد از آن این مبحث 2 بار توسط کمیته های تخصصی وقت مورد بازنگری قرار گرفت. به روز نمودن استانداردها و به کارگیری فن آوری های نوین در طراحی و اجرای ساختمان ها، بازنگری مباحث مقررات ملی ساختمان را هر چند سال یکبار ضروری می نماید. در همین راستا، ویرایش جدید مبحث 16 مقررات ملی ساختمان با لحاظ تغییراتی در ویرایش قبلی، در سال 1396 منتشر گردید. فهرست فصول مبحث 16 ویرایش 1396 به شرح زیر می باشد.

فهرست مطالب مبحث 16 ویرایش 1396

 • فصل اول – کلیات
 • فصل دوم – لوازم بهداشتی
 • فصل سوم – توزیع آب مصرفی در ساختمان
 • فصل چهارم – لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان
 • فصل پنجم – لوله کشی هواکش فاضلاب
 • فصل ششم – لوله کشی آب باران ساختمان
 • فصل هفتم – بست و تکیه گاه
 • پیوست 1 – اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان
 • پیوست 2 – علائم ترسیمی در لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان
 • پیوست 3 – اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان
 • پیوست 4 – علائم ترسیمی در لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان
 • پیوست 5 – اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی هواکش فاضلاب
 • پیوست 6 – علائم ترسیمی در لوله کشی هواکش فاضلاب
 • پیوست 7 – اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی آب باران ساختمان
 • پیوست 8 – علائم ترسیمی در لوله کشی آب باران ساختمان
 • پیوست 9 – آب خاکستری
 • پیوست 10 – فهرست بازرسی مراحل طراحی تأسیسات بهداشتی ساختمان
 • واژه نامه فارسی - انگلیسی
 • فهرست استانداردهایی که در مبحث 16 به آنها ارجاع شده است

 

دانلود رایگان