عنوان: مبحث 17 - لوله کشی گاز طبیعی
تهیه کننده: دفتر مقررات ملی ساختمان
ویرایش: 1389 - چاپ اول
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 1.5 مگابایت
تعداد صفحات: 195

مبحث 17 – لوله کشی گاز طبیعی

کاربران محترم هنگام مطالعه ویرایش جدید مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان، با تغییراتی نسبت به ویرایش قبل مواجه خواهند شد و آن افزودن بخش «لوله کشی گاز متقاضیان عمده با فشار 2 تا 60 پوند بر اینچ مربع» می باشد که در این ویرایش مبحث 17 ارائه گردیده است.

در انتشار مبحث 17 ویرایش 1389 که از این پس دامنه فشار 1.4 تا 60 پوند بر اینچ مربع و دامنه مصرف تا 5000 مترمکعب در ساعت را پوشش می دهد، بخش اول شامل لوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها با فشار 1.4 پوند بر اینچ مربع بوده و بخش دوم برای مصرف کنندگان عمده با فشار 2 تا 60 پوند بر اینچ مربع به آن افزوده شده است. فهرست فصول ویرایش 1389 مبحث 17 تحت عنوان «لوله کشی گاز طبیعی» به شرح زیر می باشد.

فهرست مطالب مبحث 17 ویرایش 1389

بخش اول – لوله کشی گاز طبیعی با فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع

 • فصل اول – کلیات
 • فصل دوم – گروه بندی ساختمان ها
 • فصل سوم – مقررات ویژه گازرسانی به ساختمان های عمومی و خاص
 • فصل چهارم – طراحی سیستم های لوله کشی گاز و انتخاب مصالح
 • فصل پنجم – اجرای سیستم لوله کشی گاز طبیعی
 • فصل ششم – کنترل کیفیت، آزمایش، بازرسی، صدور تأییدیه، تحویل و تزریق گاز در سیستم لوله کشی گاز
 • فصل هفتم – نصب و راه اندازی وسایل گازسوز
 • فصل هشتم – دودکش های دستگاه های گازسوز ساختمان ها
 • فصل نهم – ضوابط بهره برداری و نگهداری از سیستم لوله کشی گاز داخل ساختمان ها

بخش دوم – لوله کشی گاز طبیعی برای مصرف کنندگان عمده با فشار 2 الی 60 پوند بر اینچ مربع

 • فصل دهم – کلیات
 • فصل یازدهم – مشخصات مواد و مصالح مصرفی، برآورد مصرف، طراحی و انتخاب مصالح سیستم لوله کشی گاز
 • فصل دوازدهم – اجرای لوله کشی گاز
 • فصل سیزدهم – عایق کاری لوله ها
 • فصل چهاردهم – جوشکاری
 • فصل پانزدهم – حفاظت کاتدی
 • فصل شانزدهم – کنترل کیفیت، آزمایش ها، بازرسی، صدور تأییدیه و تزریق گاز
 • پیوست 1 – راهنمای ایمنی
 • پیوست 2 – نمونه محاسبات بخش اول
 • پیوست 3 – ایمنی و ضوابط بهره برداری و نگهداری
 • پیوست 4 – جداول بخش دوم
 • پیوست 5 – اشکال بخش دوم
 • واژه نامه

 

دانلود رایگان