برج میلاد

توضیحات پروژه

برج چند منظوره میلاد با هدف ساختن نمادی برای شهر تهران و به منظور کاربرد مخابراتی و تلوزیونی تهران بنا گردیده است. این برج از قسمت های پی، سازه انتقالی، ساختمان پای برج، ستون اصلی، سازه رأس و دکل تشکیل شده است.

پی برج به صورت گسترده به قطر 66 متر و ضخامت 4 متر همراه با کابلهای محیطی پس کشیده اجرا گردیده است. به منظور تعیین رفتار پی و شناخت نیروها و تنش های موجود در آن، ابزار دقیقی مانند تنش سنج و کرنش سنج در نقاط مختلف آن تعبیه شده است. سازه انتقالی 15 متر ارتفاع و شکلی شبیه به هرم ناقص دارد. این سازه شامل یک هسته مرکزی توپر و 8 دیوار مایل پشت بند دار می باشد. حجم بتن مصرفی در پی و سازه انتقالی که هر دو قسمت در زیر تراز سطح زمین قرار دارند، حدوداً 21000 متر مکعب می باشد.

ساختمان پای برج یک ساختمان 6 طبقه بوده و 28.40 متر ارتفاع دارد. این ساختمان شامل فضاهای تأسیساتی، اداری، خدماتی، هنری، تفریحی و مراکز خرید است که مساخت طبقات آن در مجموع 15000 متر مربع می باشد.

ستون اصلی یک سازه بتن مسلح با مقطع هشت ضلعی به ارتفاع 315 متر از تراز سطح زمین می باشد که این بدنه را اصطلاحاً شفت می نامند. ساخت ستون اصلی برج میلاد به روش قالب لغران طی چهار سال صورت پذیرفته است. بزرگترین قطر بدنه در تراز سطح زمین برابر 28.0 متر بوده و در ارتفاع 240 متری به 16.50 متر می رسد که این قطر تا ارتفاع 315 متر ادامه می یابد. ضخامت دیوارها در پایین بیشترین، و در بالا کمترین مقدار را دارد. در داخل بدنه اصلی برج، سه حفره به 6 آسانسور 21 نفره با سرعت 7 متر در ثانیه، و یک حفره به پله اضطراری اختصاص داده شده است. عیار سیمان مصرفی در بتن ستون اصلی برج 420 کیلوگرم بر متر مکعب از سیمان پرتلند تیپ II به همراه مواد افزودنی بوده و مقاومت 28 روزه آن 350 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد. مجموعه قالب لغزان مورد استفاده در بدنه برج از 3 عرشه کاری تشکیل شده بود. عرشه فوقانی مخصوص بتن ریزی و هدایت قالب، عرشه میانی مختص آرماتوربندی و ویبره زدن بتن، و عرشه آویزان جهت نگهداری و عمل آوری و ترمیم احتمالی بتن. ستون اصلی طی 9 مرحله و با حجم 31000 متر مکعب بتن اجرا گردیده است.

ساختمان رأس برج میلاد مجموعه ای از 12 طبقه با کاربری های مختلف در طبقات می باشد. این ساختمان بر روی قسمت مرکزی سازه رأس که قبلا بر روی ستون اصلی از تراز 247 تا 315 اجرا گردیده بود، نصب شده است.

بخش انتهایی برج، دکل 120 متری می باشد که از تراز 315 تا 435 نصب گردیده است. پایین این دکل به اندازه 7 متر در بتن ستون اصلی مدفون شده است. قطر دکل از پایین به بالا از 6 متر تا 60 سانتیمتر متغیر است و انواع آنتن های رادیویی و تلوزیونی روی آن نصب گردیده است.