سد کارون 4

توضیحات پروژه

سد کارون 4 بر روی رودخانه کارون در استان چهار محال و بختیاری، شهر لردگان واقع شده است. فاصله این سد از ریزشگاه رودخانه کارون به خلیج فارس حدود 670 کیلومتر می باشد.

از اهداف احداث سد کارون 4 که در سال 1390 افتتاح شد، عبارت اند از: تولید سالانه 2100 گیگاوات ساعت انرژی برق آبی، کنترل آب های سطحی و سیلاب های مخرب فصلی منطقه، تأمین آب مورد نیاز صنعت و کشاورزی در زمین های پایین دست سد.

سد کارون 4 بزرگترین سد بتنی دو قوسی ایران و پنجمین سد مرتفع و منبع تولید انرژی برق آبی در جهان است که با کارفرمایی توسعه منابع آب و نیروی ایران، به مهندسی علی اصغر خوشنویسان، پیمانکاری شرکت توسعه منابع آب و انرژی، و مشاوره مهاب قدس ساخته شده است.

پل قوسی سد کارون 4 با طول عرشه 378 متر، طول دهانه 300 متر و ارتفاع 62 متر از سطح دریاچه سد، در حال حاضر (1397 هجری شمسی) بزرگترین پل زیر قوسی ایران می باشد.

شایان ذکر است در سال 1392 خبری مبنی در وقوع ترک در بدنه سد کارون 4 منتشر شد که در پاسخ مجری این سد اعلام کرد ترک خوردن سد طبیعی می باشد و خاصیت بتن ترک خوردن است. این موضوع مختص سد کارون 4 نیست و تمام سدهای بتنی جهان ترک می خورند. البته ترک های مذکور در همان زمان افتتاح سد، توسط شرکت ملی حفاری ایران و با استفاده از تکنولوژی تزریق سیمان به چاه نفت ترمیم گردید.