عنوان: دستورالعمل ارزیابی مقاومت و پذیرش بتن - روش محاسبه جریمه بتن
ناشر: وزارت راه و ترابری سابق
ویرایش: زمستان 1382
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 202 کیلوبایت
تعداد صفحات: 11

دستورالعمل ارزیابی مقاومت و پذیرش بتن – روش محاسبه جریمه بتن

قبل از هر چیز لازم به ذکر است که تهیه و تدوین دستورالعمل هایی از قبیل «دستورالعمل ارزیابی مقاومت و پذیرش بتن» می باید توسط سازمان برنامه و بودجه صورت پذیرد. این سازمان در نشریه های مختلفی همچون نشریه 55، نشریه 101، نشریه 108، نشریه 120، نشریه 123 و ... بخشهایی مانند نحوه نمونه برداری از بتن، الزامات کنترل مصالح مصرفی در بتن، ضوابط ارزیابی مقاومت بتن و ... را آورده، لکن وارد مباحث مالی منجمله روش محاسبه جریمه بتن برای بتن های کم مقاومت نگردیده است. در صورتیکه اعمال جریمه به بتن کم مقاومت اما قابل قبول از نظر سازه ای، امری بدیهی می باشد و باید ضوابطی مدون برای محاسبه و اعمال جریمه برای اینگونه بتن ها وجود داشته باشد.

بنابراین با خالی بودن جای چنین ضوابطی برای محاسبه جریمه بتن، «وزارت راه و ترابری سابق» و «وزارت نیرو» هر کدام جداگانه اقدام به تهیه «دستورالعمل ارزیابی مقاومت و پذیرش بتن» جهت اعمال در پروژه های خود نمودند که امری غیر قابل قبول می باشد. لکن این دستورالعمل بدلیل اینکه تاکنون با اعتراض سازمان برنامه و بودجه مواجه نگردیده است، با وجود مغایرتهایی که با نشریات این سازمان دارد، همچنان به قوت خود باقی بوده و ضوابط مندرج در آن توسط کارفرمایان و مشاوران به کار گرفته می شود.

امید است در آینده ای نزدیک یک بخشنامه مدون علمی و اجرایی در خصوص «روش محاسبه جریمه بتن» توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شود که مبنای اعمال جریمه بتن برای تمامی پروژه های کشور باشد.

با این اوصاف، صرف نظر از تداخل هایی که «دستورالعمل ارزیابی مقاومت و پذیرش بتن» فعلی با برخی از نشریات سازمان برنامه و بودجه دارد، ضوابط مربوط به محاسبه جریمه بتن آن در پروژه ها بصورت عرفی ملاک عمل می باشد. از اینرو تکنوبتار دستورالعمل مذکور را که توسط وزارت راه و ترابری سابق منتشر گردیده است، جهت دانلود و استفاده در اختیار شما همراهان گرامی قرار می دهد. شایان ذکر است مواردی از این دستورالعمل که با نشریات سازمان برنامه و بودجه زاویه دارد، توسط انجمن بتن ایران طی نامه ای به سازمان برنامه و بودجه گزارش شده است که متن کامل این نامه را نیز می توانید در ادامه دانلود کنید.

 

دانلود دستورالعمل محاسبه جریمه بتن

نامه انجمن بتن ایران در خصوص این دستورالعمل