عنوان: فیلم آزمایش ارزش مایه ای - SE
زبان: فارسی
فرمت فایل: MP4
حجم فایل: 12.41 مگابایت
زمان: 10:11 دقیقه
کیفیت: 240p

SE

فیلم انجام آزمایش ارزش ماسه ای - Sand Equivalent

فیلم حاضر مربوط است به آزمایش ارزش ماسه ای یا همان آزمایش SE که بر اساس ASTM D2419 و AASHTO T176 و جهت تعیین نسبت حجم ماسه به کل حجم خاک بکار می رود. (در حالت کلی، مصالح ریزدانه بتن نیز خاک تعریف می گردد)

مطابق ASTM D2419 و AASHTO T176 مقدار ارزش ماسه ای مصالح ریزدانه مصرفی در بتن باید بالای 70 درصد باشد. لکن آیین نامه بتن ایران (آیین نامه آبا) حداقل مقدار آن را 75 درصد بیان می کند. حدود قابل قبول SE برای استفاده های مختلف را بر اساس ASTM D2419 و AASHTO T176 به شرح زیر می باشد. توضیحات تکمیلی به همراه لوازم مورد نیاز و نحوه انجام آزمایش ارزش ماسه ای SE در فیلم به زبان فارسی بیان گردیده است.

  • برای مصالح بتن مقدار ارزش ماسه ای SE باید بیشتر از 70 درصد باشد.
  • برای مصالح بتن آسفالتی مقدار ارزش ماسه ای SE باید بیشتر از 50 درصد باشد.
  • برای مصالح لایه اساس مقدار ارزش ماسه ای SE باید بیشتر از 30 درصد باشد.
  • برای مصالح لایه زیراساس مقدار ارزش ماسه ای SE باید بیشتر از 25 درصد باشد.
  • برای مصالح قشر زهکشی مقدار ارزش ماسه ای SE باید بیشتر از 40 درصد باشد.

 

دانلود رایگان