عنوان: فیلم آزمایش اسلامپ بتن خود تراکم
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: MP4
حجم فایل: 9 مگابایت
زمان: 3:03 ثانیه
کیفیت: 360p

 SCC slump test

فیلم آزمایش اسلامپ بتن خود تراکم (بتن SCC)

فیلم حاضر مربوط است به انجام آزمایش اسلامپ بتن خود تراکم یا همان بتن SCC که بر اساس BS EN 12350-8 صورت می پذیرد. در این آزمایش ابتدا صفحه پایه بر روی یک سطح کاملا صاف و موازی محور افق قرارداده شده و در دو جهت عمود بر هم به لحاظ تراز بودن کنترل می گردد. سپس روی صفحه پایه و داخل قالب اسلامپ تمیز و مرطوب می شود. حال قالب بر روی صفحه پایه قرار گرفته و با گذاشتن پاها بر روی گیره های دو طرف آن، محکم در محل خود نگه داشته می شود. در این مرحله بتن خود تراکم یا همان بتن SCC که مخفف Self-Compacting Concrete می باشد، بدون هیچگونه عمل تراکمی به داخل قالب ریخته می شود تا پر گردد. در نهایت قالب با سرعتی ثابت که نه سریع باشد و نه کند، بصورت عمود به بالا کشیده می شود. مدت زمانی که طی آن قطر بتن به 500 میلیمتر می رسد، به کمک کرنومتر ثبت می شود که این پارامتر نشان دهنده لزجت بتن تاره می باشد. اگر زمان ثبت شده بیشتر از 5 ثانیه باشد نشانگر لزجت زیاد، و اگر کمتر از 1 ثانیه باشد نشانگر لزجت کم است که در این شرایط احتمال آب انداختگی بتن و جداشدگی سنگدانه وجود دارد.

در ادامه زمانیکه حرکت بتن کاملا متوقف گردید، میانگین قطر نهایی در دو جهت عمود بر هم ثبت می گردد که معمولاً رنج پذیرش این قطر بین 550 تا 850 میلیمتر می باشد.

تفسیر نتایج آزمایش اسلامپ بتن خود تراکم

قطر نهایی بیانگر تنش تسلیم بتن تازه و قابلیت پرکنندگی بتن خود تراکم است که طبقه بندی مؤسسه EFNARC برای آن مطابق جدول زیر می باشد.

 

SCC slump table 

 

فیلم 3:03 دقیقه ای انجام آزمایش اسلامپ بتن خود تراکم به زبان انگلیسی را می توانید از طریق لینک زیر مشاهده فرمایید.

 

دانلود رایگان