عنوان: تبدیل مقاومت نمونه مکعبی به استوانه ای
پدید آورنده: تکنوبتار
فرمت فایل: اکسل (زیپ شده)
حجم فایل: 16 کیلوبایت
قیمت فایل: رایگان

تبدیل مقاومت نمونه مکعبی به استوانه ای – بر اساس مبحث 9 مقرات ملی ساختمان

همانگونه که می دانید، ملاک مقاومت مشخصه بتن در اغلب آیین نامه ها بر اساس نمونه استوانه ای استاندارد می باشد، حال آنکه در اکثر پروژه ها نمونه گیری از بتن برای تعیین مقاومت فشاری آن با قالب مکعبی صورت می گیرد. بدیهی است برای مقایسه مقاومت به دست آمده از آزمایش با مقاومت مشخصه، می باید ابتدا مقاومت بتن مورد آزمایش به مقاومت نظیر استوانه ای تبدیل شده، سپس مورد مقایسه قرار گیرد. مبحث 9 مقررات ملی ساختمان در ویرایش 1392 برای این منظور جدول 9-5-3 را ارائه داده است که در آن با استفاده از یک ضریب مقاومت فشاری مکعبی به مقاومت نظیر استوانه ای تبدیل می شود و بالعکس.

جدول 9-5-3 ضریب تبدیل مقاومت مکعبی به استوانه ای و بالعکس (r3)

R3 

درونیابی خطی برای تبدیل مقاومت نمونه مکعبی به استوانه ای

اغلب نتایج به دست آمده از آزمایش مقاومت فشاری بتن دقیقاً منطبق بر مقادیر مندرج در جدول 9-5-3 مبحث 9 مقررات ملی نمی باشند و برای تبدیل دقیق مقاومت ها نیاز به درونیابی می باشد. در این بخش از مطلب یک فرمول برای درونیابی خطی مقاومت ها در قالب یک مثال ارائه می گردد که همراهان گرامی به کمک آن می توانند به راحتی عمل تبدیل مقاومت را انجام دهند.

مثال: میانگین مقاومت فشاری آزمونه های مربوط به سه نمونه متوالی از فونداسیون یک پروژه بتنی برابر 37.5 مگاپاسگال می باشد. با توجه به اینکه آزمونه های مذکور در قالب های مکعبی 15 سانتیمتری نمونه گیری شده اند، تعیین کنید مقاومت نظیر استوانه ای چقدر است؟

جواب:

fc 

دانلود برنامه تبدیل مقاومت نمونه مکعبی به استوانه ای