عنوان: آزمایش دانه های پولکی و سوزنی سنگدانه درشت - استاندارد ملی شماره 11269
ناشر: سازمان ملی استاندارد ایران
ویرایش: تجدید نظر اول 1393
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 504 کیلوبایت
تعداد صفحات: 16

آزمایش دانه های پولکی و سوزنی سنگدانه درشت – استاندارد ملی شماره 11269

استاندارد «دانه های پهن، دانه های دراز، دانه های هم پهن و هم دراز در سنگدانه درشت – روش آزمون» نخستین بار در سال 1378 تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و تأیید کمسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در پانصد و شصت و نهمین اجلاس کمیته ملی مهندسی ساختمان، مصالح و فرآورده های ساختمانی مورخ 10 اسفند 1393 تصویب شد، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می گردد.

آیین نامه مورد استفاده در تهیه این ویرایش از استاندارد ملی شماره 11269، آیین نامه ASTM D4791: 2010 می باشد. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین درصد دانه های پهن (Flat Particles)، دانه های دراز (Elongated Particles)، یا دانه های هم پهن و هم دراز (Flat and Elongated Particles) در سنگدانه درشت است. دو روش الف و ب در این استاندارد ارائه شده است. روش الف بازتابی از روش اصلی است که از قبل برای آسفالت تدوین شده و برای تمامی کاربری های غیرآسفالتی انتخاب گردیده است. روش ب یک مقایسه ای از بزرگترین بعد سنگدانه به کوچکترین بعد سنگدانه است و برای کاربری های آسفالتی به کار برده می شود. فهرست فصول استاندارد ملی 11269 به شرح زیر می باشد.

فهرست مطالب استاندارد ملی 11269 ویرایش 1393 (تجدید نظر اول)

  • 1 – هدف و دامنه کاربرد
  • 2 – مراجع الزامی
  • 3 – اصطلاحات و تعاریف
  • 4 – اصول آزمون
  • 5 – وسایل
  • 6 – نمونه برداری
  • 7 – روش انجام آزمون
  • 8 – محاسبات
  • 9 – گزارش آزمون
  • 10 – دقت و اریبی

 

  دانلود رایگان