عنوان: آزمایش دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت - استاندارد ملی شماره 4977
ناشر: سازمان ملی استاندارد ایران
ویرایش: تجدید نظر اول 1393
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 1.01 مگابایت
تعداد صفحات: 16

آزمایش دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت – استاندارد ملی شماره 4977

استاندارد «دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت – روش آزمون» نخستین بار در سال 1377 تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و تأیید کمسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در پانصد و شصت و نهمین اجلاس کمیته ملی مهندسی ساختمان، مصالح و فرآورده های ساختمانی مورخ 10 اسفند 1393 تصویب شد.

استاندارد ملی شماره 4977 ویرایش 1393 جایگزین ویرایش 1377 گردیده است و منبع مورد استفاده در تهیه آن، ASTM C136/C136M: 2014 می باشد. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین توزیع اندازه دانه ها در سنگدانه ریز و درشت با الک کردن است. فهرست مطالب استاندارد ملی 4977 به شرح زیر می باشد.

فهرست مطالب استاندارد ملی 4977 ویرایش 1393 (تجدید نظر اول)

  • 1 – هدف و دامنه کاربرد
  • 2 – مراجع الزامی
  • 3 – اصول آزمون
  • 4 – وسایل
  • 5 – نمونه برداری
  • 6 – روش انجام آزمون
  • 7 – محاسبات و بیان نتایج
  • 8 – گزارش آزمون
  • 9 – دقت و اریبی

 

دانلود رایگان