عنوان: تعیین ناخالصی های آلی سنگدانه های ریز مورد مصرف در بتن - استاندارد ملی شماره 4979
ناشر: سازمان ملی استاندارد ایران
ویرایش: تجدید نظر اول 1393
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 261 کیلوبایت
تعداد صفحات: 9

آزمایش تعیین ناخالصی های آلی سنگدانه های ریز مورد مصرف در بتن – استاندارد ملی شماره 4979

استاندارد ملی 4979 «سنگدانه - تعیین ناخالصی های آلی سنگدانه های ریز مورد مصرف در بتن – روش آزمون» اولین بار در سال 1377 تدوین گردید. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و تأیید کمسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در پانصد و شصت و نهمین اجلاس کمیته ملی مهندسی ساختمان مصالح و فرآورده های ساختمانی مورخ 10 اسفند 1393 تصویب شد، اینک این استاندارد (استاندارد ملی 4979) به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می گردد.

آیین نامه مورد استفاده در تهیه این ویرایش از استاندارد ملی شماره 4979، آیین نامه ASTM C40/40M: 2011 می باشد. هدف از تدوین استاندارد ملی 4979، تعیین دو روش برای تشخیص تقریبی وجود ناخالصی های آلی زیان آور در سنگدانه های ریز مورد مصرف در ملات یا بتن سیمان هیدرولیکی است. یکی از این روش ها یک محلول رنگی استاندارد و روش دیگر یک شیشه استاندارد را بکار می برد. استاندارد ملی 4979 برای یک تعیین اولیه به منظور پذیرش سنگدانه های ریز بر اساس الزامات استاندارد ملی 302 از نظر ناخالصی های آلی کاربرد دارد.

فهرست مطالب استاندارد ملی 4979 ویرایش 1393 (تجدید نظر اول)

1 – هدف و دامنه کاربرد

2 – مراجع الزامی

3 – وسایل

4 – محلول واکنشگر و محلول رنگی استاندارد

5 – نمونه برداری

6 – آزمونه

7 – روش انجام آزمون

8 – تعیین درجه رنگ

9 – بیان نتایج

10 – گزارش آزمون

11 – دقت و اریبی

 

دانلود رایگان