عنوان: تعیین چگالی، وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه ریز - استاندارد ملی شماره 4980
ناشر: سازمان ملی استاندارد ایران
ویرایش: تجدید نظر دوم 1396
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 295 کیلوبایت
تعداد صفحات: 22

تعیین چگالی، چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه ریز – استاندارد ملی شماره 4980

استاندارد «تعیین چگالی، چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه ریز » نخستین بار در سال 1378 تدوین و منتشر گردید. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تأیید کمسیون های مربوط برای دومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در هفتصد و سی و هشتمین اجلاسیه کمیته ملی مهندسی ساختمان، مصالح و فرآورده های ساختمانی مورخ 18 دی 1396 تصویب شد.

استاندارد ملی شماره 4980 ویرایش 1396 جایگزین ویرایش 1390 گردیده است و منبع مورد استفاده در تهیه آن، ASTM C128: 2015 می باشد. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه ریز است. چگالی نسبی (وزن مخصوص) کمیتی بدون واحد است که به صورت چگالی خشک شده در گرمخانه، Oven Dry، چگالی اشباع با سطح خشک، Saturated Surface Dry، یا به صورت چگالی نسبی ظاهری (وزن مخصوص ظاهری) بیان می شود. لازم به ذکر است این روش آزمون در مورد سبکدانه های مطابق گروه یک سنگدانه های استاندارد ASTM C332 کاربرد ندارد.

فهرست مطالب استاندارد ملی 4980 ویرایش 1396 (تجدید نظر دوم)

 • 1 – هدف و دامنه کاربرد
 • 2 – مراجع الزامی
 • 3 – اصول آزمون
 • 4 – اصطلاحات و تعاریف
 • 5 – وسایل
 • 6 – نمونه برداری
 • 7 – آماده سازی آزمونه
 • 8 – روش اجرای آزمون
 • 9 – روش محاسبه
 • 10 – گزارش آزمون
 • 11 – دقت و اریبی
 • پیوست الف (آگاهی دهنده) تفاوت های بالقوه در چگالی نسبی انبوهی و جذب آب
 • پیوست ب (آگاهی دهنده) رابطه بین چگالی های نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب

 

دانلود رایگان