عنوان: تعیین چگالی انبوهی (وزن واحد) و فضاهای خالی سنگدانه - استاندارد ملی شماره 4981
ناشر: سازمان ملی استاندارد ایران
ویرایش: تجدید نظر دوم 1396
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 241 کیلوبایت
تعداد صفحات: 19

تعیین چگالی انبوهی (وزن واحد) و فضاهای خالی سنگدانه – استاندارد ملی شماره 4981

استاندارد «تعیین چگالی انبوهی (وزن واحد) و فضاهای خالی سنگدانه – روش آزمون» اولین بار در سال 1390 تدوین و منتشر گردید. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمسیون های مربوط برای دومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در هفتصد و سی و هشتمین اجلاسیه کمیته ملی مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی مورخ 18 دی 1396 تصویب شد.

استاندارد ملی شماره 4981 ویرایش 1396 جایگزین ویرایش 1390 گردیده است و منبع مورد استفاده در تهیه آن، ASTM C29/C29M: 2017 می باشد. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین چگالی انبوهی سنگدانه در حالت متراکم یا فله ای و فضاهای خالی محاسبه شده بین دانه ها در سنگدانه ریز، سنگدانه درشت یا مخلوط سنگدانه بر اساس همان اندازه گیری است. استاندارد ملی 4981 برای سنگدانه هایی که حداکثر اندازه اسمی آنها بزرگتر از 125 میلیمتر نباشد، کاربرد دارد.

فهرست مطالب استاندارد ملی 4981 ویرایش 1396 (تجدید نظر دوم)

 • 1 – هدف و دامنه کاربرد
 • 2 – مراجع الزامی
 • 3 – اصطلاحات و تعاریف
 • 4 – اصول کلی
 • 5 – وسایل
 • 6 – نمونه برداری
 • 7 – نمونه مورد آزمون
 • 8 – واسنجی پیمانه
 • 9 – انتخاب روش
 • 10 – روش ملیه زنی
 • 11 – روش جیگ
 • 12 – روش بیلچه زنی
 • 13 – روش محاسبه
 • 14 – گزارش آزمون
 • 15 – دقت و اریبی

 

دانلود رایگان