عنوان: تعیین حرارت هیدراسیون سیمان هیدرولیکی - استاندارد ملی شماره 394
ناشر: سازمان ملی استاندارد ایران
ویرایش: تجدید نظر اول 1388
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 282 کیلوبایت
تعداد صفحات: 19

تعیین حرارت هیدراسیون سیمان هیدرولیکی – استاندارد ملی شماره 394

استاندارد ملی شماره 392 تحت عنوان « تعیین حرارت هیدراسیون سیمان هیدرولیکی – روش آزمون» بار نخست در سال 1375 تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط شرکت تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (سهامی خاص) و تأیید کمسیون های مربوطه، برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در دویست و چهل و پنجمین اجلاس کمیته ملی مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی مورخ 27 تیر 1388 تحت عنوان استاندارد ملی شماره 394 تجدیدنظر اول تصویب شد. استاندارد ملی شماره 394 ویرایش 1388 جایگزین استاندارد ملی شماره 394 ویرایش 1375 گردیده است. فهرست مطالب استاندارد ملی 394 به شرح زیر می باشد.

فهرست مطالب استاندارد ملی 394 ویرایش 1388 (تجدید نظر اول)

 • 1 – هدف و دامنه کاربرد
 • 2 – مراجع الزامی
 • 3 – وسایل
 • 4 – واکنش گر ها و مواد
 • 5 – تعیین ظرفیت حرارتی دستگاه
 • 6 – نمونه گیری و آزمونه
 • 7 – روش آزمون
 • 8 – محاسبه
 • 9 – تکرار آزمون
 • 10 – بیان نتایج
 • 11 – دقت و انحراف
 • 12 – گزارش آزمون

 

دانلود رایگان