عنوان: تعیین مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای بتن - استاندارد ملی شماره 6048
ناشر: سازمان ملی استاندارد ایران
ویرایش: تجدید نظر دوم 1395
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 714 کیلوبایت
تعداد صفحات: 23

تعیین مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای بتن – استاندارد ملی شماره 6048

استاندارد ملی شماره 6048 با عنوان « تعیین مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای بتن – روش آزمون» نخستین بار در سال 1381 تدوین و منتشر گردید. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی سازمان ملی استاندارد ایران و تأیید کمسیون های تخصصی مربوطه این سازمان، برای دومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در هفتصد و دهمین اجلاس کمیته ملی مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی مورخ 23 اسفند 1395 تحت عنوان استاندارد ملی شماره 6048 تجدیدنظر دوم تصویب شد.

استاندارد ملی شماره 6048 ویرایش 1395 جایگزین ویرایش 1389 این استاندارد گردیده است و منبع مورد استفاده در تهیه آن، ASTM C39: 2016 می باشد. هدف از تدوین این ویرایش استاندارد ملی 6048، تعیین مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای بتن، مانند استوانه های قالب گیری شده و مغزه های گرفته شده می باشد. این روش برای بتن هایی که چگالی آنها بیشتر از 800 کیلوگرم بر مترمکعب باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

هشدار: برای جلوگیری از پرتاب شدن قطعات بتن هنگام گسیختگی ناگهانی آزمونه، باید تجهیزات مناسب تهیه شوند. هرچه مقاومت بتن بیشتر باشد، تمایل به گسیختگی ناگهانی نیز افزایش می یابد و هر چه دستگاه آزمون انعطاف پذیرتر باشد، احتمال این شکست بیشتر است.

فهرست مطالب استاندارد ملی 6048 ویرایش 1395 (تجدید نظر دوم)

  • 1 – هدف و دامنه کاربرد
  • 2 – مراجع الزامی
  • 3 – خلاصه روش آزمون
  • 4 – تجهیزات
  • 5 – آزمونه
  • 6 – روش اجرای آزمون
  • 7 – روش محاسبه
  • 8 – بیان نتایج
  • 9 – دقت اندازه گیری و اریبی

 

دانلود رایگان