پرداخت کارت به کارت

 

همراه گرامی، لطفا جهت خرید ابتدا مبلغ محصول را به شماره کارت 6104-3379-9060-9990  نزد بانک ملت بنام سعید محمدی اصل واریز نموده، سپس اطلاعات زیر را از اینجا برایمان ارسال فرمایید تا محصول خریداری شده به آدرس ایمیل شما ارسال گردد. (توجه فرمایید که ممکن است ایمیل ارسالی تکنوبتار در پوشه اسپم شما قرار گرفته باشد)

 

نام خریدار:

ایمیل خریدار (جهت ارسال محصول):

شماره تماس (اختیاری):

نام محصول خریداری شده:

مبلغ محصول:

تاریخ خرید:

شماره تراکنش:

با تشکر - تکنوبتار