عنوان: عملکرد لرزه ای سازه های بتنی پیش ساخته در مقایسه با سیستم های یکپارچه بتنی
نویسنده (گان): علیرضا خالو و حسین پرستش
مجله/کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
تاریخ انتشار: 1380، تهران، ایران
صفحات: 9 صفحه (171 تا 179)
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 6.35 مگابایت

بررسی عملکرد سازه های بتنی پیش ساخته تحت بار جانبی در مقایسه با سیستم های یکپارچه بتنی

در این مقاله ضمن معرفی انواع سیستم های سازه ای پیش ساخته بتنی، نقاط ضعف و قوت آنها از لحاظ کفایت سازه ای مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که بکارگیری سیستم های قابی شکل در سازه های بتنی پیش ساخته بدلیل وجود مشکلات اجرایی و کمی اطلاعات بر روی اتصالات صلب (ممان گیر) کمتر مورد توجه قرار گرفته است، لذا در ادامه ضمن بررسی انواع اتصالات خمشی تیر به ستون پیش ساخته، مزایای فنی و اقتصادی بکارگیری اتصالات خمشی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

به منظور بررسی اقتصادی دو سیستم قاب خمشی پیش ساخته و بتن درجا، میزان مصالح مصرفی در یک ساختمان 5 طبقه بر اساس سیستم سازه ای مذکور با یکدیگر مقایسه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، سیستم قاب خمشی پیش ساخته از لحاظ رفتار سازه ای از قبیل میزان جذب انرژی، شکل پذیری و مقاومت و همچنین میزان مصالح مصرفی در اسکلت ساختمان، قابل رقابت با سیستم یکپارپه با بتن درجا می باشد.

 

  دانلود رایگان