عنوان: آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - آیین نامه 2800
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
ویرایش: ویرایش 4 - چاپ اول
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 13.41 مگابایت
تعداد صفحات: 236

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله – آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

گذشت چند سال از تصویب و اجرای ویرایش سوم آیین نامه 2800 و وقوع زمین لرزه های شدید در ایران و سایر نقاط جهان، موجب شد تغییراتی در آیین نامه های طراحی ساختمان در برابر زلزله به وجود آید که در این رویکرد، بازنگری و اصلاح ویرایش های مختلف این آیین نامه ها را نیز اجتناب ناپذیر می باشد. از این رو تجدیدنظر و بازنگری در آیین نامه 2800 ایران در هر پنج سال صورت می پذیرد که در حال حاضر با لحاظ کلیه فعالیت های مطالعاتی و بررسی های علمی و فنی انجام شده، ویرایش چهارم آیین نامه 2800 توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منتشر گردیده است.

 

فهرست مطالب آیین نامه 2800 ویرایش 4

 • فصل اول – کلیات
 • فصل دوم – حرکت زمین
 • فصل سوم – ضوابط طراحی لرزه ای سازه های ساختمانی
 • فصل چهارم – ضوابط طراحی لرزه ای اجزای غیر سازه ای
 • فصل پنجم – ضوابط طراحی لرزه ای سازه های غیر ساختمانی
 • فصل ششم – الزامات ژئوتکنیکی
 • فصل هفتم – ضوابط ساختمان های با مصالح بنایی کلافدار
 • پیوست1 – درجه بندی خطر نسبی زلزله در شهرها و نقاط مهم ایران 
 • پیوست2 – راهنمای انجام تحلیل غیرخطی 
 • پیوست3 – اثر پی – دلتا 
 • پیوست4 – دیافراگم ها 
 • پیوست5 – اندرکنش خاک و سازه 

 

  دانلود رایگان