عنوان: آیین نامه بارگذاری آمریکا ASCE/SEI 7-16
ناشر: جامعه مهندسان عمران آمریکا
ویرایش: 2016
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 55.17 مگابایت
تعداد صفحات: 889

آیین نامه بارگذاری آمریکا ASCE/SEI 7-16

آیین نامه بارگذاری آمریکا ASCE/SEI 7-16 تحت عنوان «حداقل بارهای طراحی و ضوابط مربوطه برای ساختمان ها و سازه های دیگر» از جمله آیین نامه های منتشر شده توسط جامعه مهندسان عمران آمریکا ASCE می باشد که بخشی از آیین نامه بارگذاری ایران (مبحث 6 مقررات ملی ساختمان) نیز از همین آیین نامه گرفته شده است. فهرست مطالب آخرین ویرایش آیین نامه بارگذاری آمریکا (ASCE/SEI 7-16) که در ادامه لینک دانلود آن قرار داده شده است، به شرح زیر می باشد.

فهرست مطالب آیین نامه بارگذاری آمریکا ASCE/SEI 7-16

 • 1 – کلیات
 • 2 – ترکیبات بار
 • 3 – بارهای مرده، بار خاک و فشار هیدرواستاتیکی
 • 4 – بارهای زنده
 • 5 – بارهای سیل
 • 6 – بارهای سونامی و اثرات آن
 • 7 – بارهای برف
 • 8 – بارهای باران
 • 9 – رزرو شده برای مقررات آینده
 • 10 – بارهای یخ – یخ زدگی جوی
 • 11 – ضوابط طراحی لرزه ای
 • 12 – الزامات طراحی لرزه ای سازه های ساختمانی
 • 13 - الزامات طراحی لرزه ای اجزاء غیرسازه ای
 • 14 – طراحی لرزه ای مصالح محور و الزامات دیتایل بندی
 • 15 – الزامات طراحی لرزه ای سازه های غیرساختمانی
 • 16 – تحلیل تاریخچه پاسخ غیرخطی
 • 17 – الزامات طراحی لرزه ای سازه های با جداساز لرزه ای
 • 18 – الزامات طراحی لرزه ای سازه های با سیستم های میراگر
 • 19 – اندرکنش خاک-سازه برای طراحی لرزه ای
 • 20 – دستورالعمل طبقه بندی محل برای طراحی لرزه ای
 • 21 – دستورالعمل های محل محور حرکت زمین برای طراحی لرزه ای
 • 22 – حرکت لرزه ای زمین، انتقال با زمان تناوب بالا، و نقشه های ضریب خطر
 • 23 – منابع مرجع طراحی لرزه ای
 • 24 – رزرو شده برای مقررات آینده
 • 25 – رزرو شده برای مقررات آینده
 • 26 – بارهای باد – الزامات عمومی
 • 27 – بار باد در ساختمان ها: سیستم مقاوم اصلی در برابر باد (روش مستقیم)
 • 28 – بار باد در ساختمان ها: سیستم مقاوم اصلی در برابر باد (روش پوش)
 • 29 – بار باد بر روی متعلقات ساختمان ها و سایر سازه ها: سیستم مقاوم اصلی در برابر باد (روش مستقیم)
 • 30 – بارهای باد: اجزاء و پوشش ها
 • 31 – روش تونل باد

 

  دانلود آیین نامه بارگذاری آمریکا