عنوان: استاندارد ملی شماره 11267 - نمونه برداری از سنگدانه
ناشر: سازمان ملی استاندارد ایران
ویرایش: تجدیدنظر اول 1394
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 396 کیلوبایت
تعداد صفحات: 24

استاندارد ملی شماره 11267 – نمونه برداری از سنگدانه

استاندارد ملی شماره 11267 تحت عنوان «سنگدانه – نمونه برداری از سنگدانه ها – آیین کار» که نخستین بار در سال 1387 تدوین منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در ششصد و سی و یکمین اجلاس کمیته ملی مهندسی ساختمان و فرآورده های ساختمانی مورخ 28 بهمن 1394 تصویب شد. این استاندارد اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر شده است.

در تهیه و تدوین استاندارد ملی 11267 ویرایش 1394 از آیین نامه ASTM D75/D75M:2014 استفاده شده است.

فهرست مطالب استاندارد ملی 11267 – نمونه برداری از سنگدانه

1 – هدف

2 – دامنه کاربرد

3 – مراجع الزامی

4 – نگهداری نمونه های سنگدانه

5 – روش کار

6 – حمل نمونه های سنگدانه

پیوست الف – (الزامی) راهنمای عمومی نمونه برداری سنگدانه

 

دانلود رایگان