عنوان: استاندارد ملی شماره 13278 - ویژگی های میکروسیلیس (دوده سیلیس)
ناشر: سازمان ملی استاندارد ایران
ویرایش: تجدیدنظر اول 1395
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 505 کیلوبایت
تعداد صفحات: 23

استاندارد ملی شماره 13278 – ویژگی های میکروسیلیس (دوده سیلیس)

استاندارد ملی شماره 13278 با عنوان «دوده سیلیس (میکروسیلیس) مورد استفاده در مخلوط های سیمانی – ویژگی ها» که نخستین بار در سال 1389 تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در ششصد و هشتاد و سومین اجلاسیه کمیته ملی مهندسی ساختمان و فرآورده های ساختمانی مورخ 3 بهمن 1395 تصویب شد. این استاندارد اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر شده است.

در تهیه و تدوین استاندارد ملی 13278 ویرایش 1395 از آیین نامه ASTM C1240:2015 استفاده شده است.

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های میکروسیلیس (دوده سیلیس) مورد استفاده در بتن و دیگر مخلوط های حاوی سیمان هیدرولیکی است. در صورت استفاده از دوده سیلیس دوغابی یا متراکم شده، آزمون های این استاندارد باید بر روی دوده سیلیس خام اولیه انجام شود.

فهرست مطالب استاندارد ملی 13278 – ویژگی های میکروسیلیس

1 – هدف و دامنه کاربرد

2 – مراجع الزامی

3 – اصطلاحات و تعاریف

4 – ترکیب شیمیایی میکروسیلیس

5 – ویژگی های فیزیکی میکروسیلیس

6 – نحوه سفارش میکروسیلیس

7 – نمونه برداری از میکروسیلیس

8 – تعداد آزمونه ها

9 – آماده سازی آزمونه

10 – آزمون شیمیایی تعیین مقدار سیلیس و کل قلیا

11 – آزمون شیمیایی تعیین مقدار رطوبت و کاهش وزن در دمای بالا

12 – آزمون فیزیکی تعیین چگالی میکروسیلیس

13 – آزمون فیزیکی تعیین مقدار ذرات باقیمانده بر روی الک 45 میکرون به روش تر

14 – آزمون فیزیکی تعیین سطح ویژه میکروسیلیس

15 – آزمون فیزیکی تعیین مقدار هوای ملات

16 – شاخص فعالیت مقاومت پوزولانی تسریع شده با سیمان پرتلند

17 – واکنش پذیری میکروسیلیس با قلیایی های سیمان

18 – مقاومت در برابر سولفات

19 – چگالی توده ای میکروسیلیس

20 – گزارش آزمون

21 – دقت و اریبی

22 – رد و آزمون مجدد

23 – تأییدیه

24 – بسته بندی و نشانه گذاری میکروسیلیس

25 – انبار و بازرسی میکروسیلیس

پیوست الف – (آگاهی دهنده) تعیین مقدار و دیگر خواص میکروسیلیس 

 

دانلود رایگان