عنوان: استاندارد ملی شماره 2909 قسمت1 - خرپای تیرچه و تیرچه خرپایی + اصلاحیه 1396
ناشر: سازمان ملی استاندارد ایران
ویرایش: چاپ اول 1395
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 1.22 مگابایت
تعداد صفحات: 35 صفحه استاندارد ملی 2909-1 به همراه 8 صفحه اصلاحیه 1396

استاندارد ملی شماره 2909 قسمت 1 – خرپای تیرچه و تیرچه خرپایی + اصلاحیه 1396

استاندارد ملی شماره 2909-1 تحت عنوان «سقف های تیرچه بلوک – خرپای تیرچه و تیرچه خرپایی» که پیش نویس آن توسط کمیسیون های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده و در ششصد و شصتمین اجلاس کمیته ملی استاندارد ساختمان و مصالح ساختمانی مورخ 24 فروردین 1395 تصویب شده است، به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر شده است.

در تهیه و تدوین استاندارد ملی 2909-1 ویرایش 1395 از نشریه 543 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور استفاده شده است. شایان ذکر است استاندارد ملی 2909-1 در سال 1396 دستخوش اصلاحاتی گردیده است که اصلاحیه مذکور نیز به پیوست می باشد.

فهرست مطالب استاندارد ملی 2909 قسمت 1 – ویرایش 1395 (خرپای تیرچه و تیرچه خرپایی)

1 – هدف و دامنه کاربرد

2 – مراجع الزامی

3 – اصطلاحات و تعاریف

4 – اجزای تشکیل دهنده تیرچه خرپایی

5 – ویژگی های تیرچه خرپایی

6 – نشانه گذاری

7 – نمونه برداری

8 – اطلاعات سفارش تیرچه خرپایی

9 – بازرسی و کنترل تیرچه خرپایی

پیوست الف (الزامی) – تواتر نمونه برداری و آزمون توسط واحد تولیدی

پیوست ب (الزامی) – آزمون های ابعادی تیرچه خرپایی

پیوست پ (الزامی) – آزمون خیز تیرچه خرپایی

 

دانلود رایگان