عنوان: استاندارد ملی شماره 2909 قسمت 3 - تیرچه پیش تنیده
ناشر: سازمان برنامه و بودجه
ویرایش: چاپ اول 1395
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 519 کیلوبایت
تعداد صفحات: 20

استاندارد ملی شماره 2909 قسمت 3 – تیرچه پیش تنیده

استاندارد ملی شماره 2909-3 تحت عنوان «تیرچه پیش تنیده – ویژگی ها و روش های آزمون» که پیش نویس آن توسط کمیسیون های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده است و در ششصد و شصت و یکمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد ساختمان و مصالح ساختمانی مورخ 29 فروردین 1395 تصویب شده است، به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر شده است.

در تهیه و تدوین استاندارد ملی 2909-3 ویرایش 1395 از نشریه 250 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور استفاده شده است.

فهرست مطالب استاندارد ملی 2909 قسمت 3 – تیرچه پیش تنیده (ویرایش 1395)

1 – هدف و دامنه کاربرد

2 – مراجع الزامی

3 – اصطلاحات و تعاریف

4 – ساخت تیرچه پیش تنیده

5 – ویژگی های تیرچه پیش تنیده

6 – نشانه گذاری

7 – نمونه برداری

8 – اطلاعات سفارش تیرچه تیرچه پیش تنیده

9 – بازرسی و کنترل تیرچه پیش تنیده

پیوست الف (الزامی) – تواتر نمونه برداری و آزمون توسط واحد تولیدی

پیوست ب (الزامی) – آزمون های ابعادی تیرچه پیش تنیده

پیوست پ (الزامی) – آزمون بارگذاری تیرچه پیش تنیده به روش مستقیم

 

دانلود رایگان