عنوان: مبحث 13 - طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها
تهیه کننده: دفتر مقررات ملی ساختمان
ویرایش: سوم 1395 - چاپ اول
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 9.44 مگابایت
تعداد صفحات: 240

مبحث 13 – طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان « طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها» در اثر توسعه و پیشرفت فناوری های نوین و اثر آن در صنعت ساختمان، ملزم به بازنگری گردید که نتیجه آن در حال حاضر ویرایش 1395 مبحث 13 می باشد. از مهمترین تغییرات صورت پذیرفته در ویرایش جدید مبحث 13 می توان به مواردی چون: ویرایش کلی متن، بازنگری در آیین نامه ها و استانداردها، اضافه شدن بخش های جدید، تکمیل فصل نقشه ها و ... اشاره نمود.

فهرست مطالب مبحث 13 ویرایش 1395

 • فصل اول – مبانی عمومی
 • فصل دوم – کلیات
 • فصل سوم – اصول اساسی در تأسیسات برق
 • فصل چهارم – برآورد درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند)
 • فصل پنجم – منابع تأمین نیروی برق (سرویس مشترک)
 • فصل ششم – تابلوهای توزیع نیرو، تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل
 • فصل هفتم – مدارها (کابل کشی – سیم کشی)
 • فصل هشتم – تجهیزات سیم کشی
 • فصل نهم – تأسیسات جریان ضعیف
 • فصل دهم – محیط های عادی و مخصوص
 • فصل یازدهم – محتوای نقشه ها و مدارک فنی طرح تأسیسات برقی
 • پیوست 1 – سیستم های نیروی برق
 • پیوست 2 – مبانی عمومی سیستم روشنایی داخلی
 • پیوست 3 – مبانی عمومی استفاده از ضریب همزمانی
 • پیوست 4 – مبانی عمومی سیستم اعلام حریق
 • پیوست 5 – مبانی عمومی بانک خازن
 • پیوست 6 – درجه حفاظت بدنه لوازم و تجهیزات الکتریکی در برابر نفوذ رطوبت و اشیاء خارجی
 • پیوست 7 – حریم شبکه های برق
 • پیوست 8 – محتوای نقشه ها و مدارک فنی طرح تأسیسات برقی
 • پیوست 9 – واژه نامه فارسی - انگلیسی
 • پیوست 10 – مقررات و استانداردهای قابل استفاده

 

دانلود رایگان