عنوان: مبحث 18 - عایق بندی و تنظیم صدا
تهیه کننده: دفتر مقررات ملی ساختمان
ویرایش: سوم 1396 - چاپ دوم
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 2.95 مگابایت
تعداد صفحات: 111

مبحث 18 – عایق بندی و تنظیم صدا

مبحث 18 مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «عایق بندی و تنظیم صدا»، برای نخستین بار در سال 1379 تدوین گردید. در این مبحث از مباحث مقررات ملی ساختمان، پس از بیان شاخص های آکوستیکی لازم برای درک مقررات، مقادیر نوفه مجاز برای فضاهای مختلف و همچنین مقررات صدابندی هوابرد و کوبه ای جداکننده های مختلف در ساختمان های با کاربری گوناگون عنوان گردید. همچنین روش محاسبه صدابندی یک جدار مرکب و مقادیر عددی صدابندی هوابرد و کوبه ای تعدادی از جداکننده ها در جداول پیوست ارائه شدند.

در اولین بازنگری مبحث 18 مقررات ملی ساختمان در سال 1390، با توجه به نیاز های مطرح شده از طرف جامعه مهندسی، مواردی چون: منطقه بندی شهری از نظر تراز نوفه، تکمیل مقررات آکوستیکی، تکمیل جداول صدابندی و ... در آن لحاظ گردید. در ادامه توجه به لزوم بوزرسانی مطالب، بار دیگر مبحث 18 را مورد بازنگری قرار داد و نهایتاً مبحث 18 ویرایش 1396 (ویرایش سوم مبحث 18) مطابق سرفصل های زیر تدوین و ابلاغ گردید.

فهرست مطالب مبحث 18 ویرایش 1396

  • فصل اول – کلیات
  • فصل دوم – مقررات آکوستیکی انواع ساختمان ها
  • پیوست 1 – روش تعیین شاخص کاهش صدای یک جداکننده مرکب
  • پیوست 2 – مقادیر ضریب جذب مواد و مصالح گوناگون
  • پیوست 3 – مقادیر صدابندی هوابرد جداکننده ها
  • پیوست 4 – مقادیر صدابندی کوبه ای و هوابرد کف – سقف ها
  • پیوست 5 – مثالی از راهنمای طراحی آکوستیکی (برای دو مجموعه ساختمانی با کاربری های مختلف)
  • واژه نامه
  • فهرست استانداردهای قابل استفاده

 

دانلود رایگان