عنوان: مبحث 21 - پدافند غیرعامل
تهیه کننده: دفتر مقررات ملی ساختمان
ویرایش: دوم 1395 - چاپ چهارم
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 1.43 مگابایت
تعداد صفحات: 129

مبحث 21 – پدافند غیرعامل

انجام مطالعات پدافند غیرعامل به منظور شناخت تهدیدات و تدوین تهدید مبنا، بررسی آسیب پذیری های زیرساخت ها، اماکن و تأسیسات و ارائه راهکارهایی به منظور مصون سازی و پایداری صورت می پذیرد که نتیجه این مطالعات در نظام مهندسی کشور، به ایجاد مبحث 21 مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «پدافند غیرعامل» منتج گردیده است.

اجرای الزامات و ملاحظات مبحث 21 مقررات ملی ساختمان موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها، تأسیسات و تجهیزات حیاتی، حساس و مهم کشور در مقابل تهدیدات غیر طبیعی ایجاد شده توسط دشمن می گردد. مبحث 21 اختصاص به ضوابط پدافند غیرعامل در ساختمان ها دارد و طراحان، مجریان و ناظرین اجرای پروژه های ساختمانی، موظف به رعایت الزامات و ملاحظات این مبحث می باشند. فهرست فصول مبحث 21 ویرایش 1395 به شرح زیر می باشد.

فهرست مطالب مبحث 21 ویرایش 1395

  • فصل اول – کلیات
  • فصل دوم – ملاحظات معماری و محوطه
  • فصل سوم – بارهای ناشی از انفجار
  • فصل چهارم – مشخصه های مکانیکی مصالح و سیستم های سازه ای
  • فصل پنجم – روش های تحلیل و طراحی سازه ها
  • فصل ششم – انهدام پیشرونده
  • فصل هفتم – ملاحظات تأسیسات برقی و مکانیکی
  • واژه نامه فارسی به انگلیسی
  • فهرست مراجع قابل استفاده

 

دانلود رایگان