عنوان: نرم افزار محاسبه ضریب زلزله و طیف طرح استاندارد - 2800 ویرایش 4
پدید آورنده: تکنوبتار
ویرایش: 1.0
فرمت فایل: اجرایی (exe) تحت اکسل
حجم فایل: 448 کیلوبایت
قیمت فایل: 4800 تومان

نرم افزار محاسبه ضریب زلزله و طیف طرح استاندارد – 2800 ویرایش 4

همانطور که می دانیم، در روش تحلیل استاتیکی معادل، یکی از گام های مهم جهت تعیین برش پایه ساختمان، محاسبه ضریب زلزله آن ساختمان می باشد. برای محاسبه ضریب زلزله، می بایست پارامترهایی همچون نسبت شتاب مبنای طرح، ضریب بازتاب ساختمان، ضریب اهمیت ساختمان و ضریب رفتار ساختمان با استفاده از مفروضات پروژه مورد نظر مشخص گردند.

و اما در روش تحلیل دینامیکی طیفی نیز بحث طیف طرح استاندارد مطرح می شود که از حاصلضرب مقادیر ضریب بازتاب ساختمان در پارامترهای نسبت شتاب مبنای طرح، ضریب اهمیت ساختمان و عکس ضریب رفتار (این پارامتر تنها در تحلیل دینامیکی خطی اعمال می شود و در تحلیل دینامیکی غیرخطی اعمال نمی گردد)به دست می آید.

برنامه حاضر با عنوان «نرم افزار محاسبه ضریب زلزله و طیف طرح استاندارد – 2800 ویرایش 4» توسط سایت تخصصی تکنوبتار و تحت اکسل تهیه و منتشر گردیده است که در دو شیت جداگانه، محاسبه ضریب زلزله و طیف طرح استاندارد را انجام می دهد.

در نرم افزار محاسبه ضریب زلزله و طیف طرح استاندارد – 2800 ویرایش 4 جهت محاسبه ضریب زلزله، به شیت C (2800-v4) مراجعه نموده و با درج اطلاعات مورد نیاز در 8 سلول سفید رنگ، ضریب زلزله C را به همراه ضریب ارتفاع K به دست آوردید. توجه نمایید که در این شیت دو ضریب زلزله و ارتفاع برای کنترل تغییر مکان جانبی نیز با استناد به بند 3-5-3 استاندارد 2800 ویراش 4 محاسبه گردیده و در اختیار شما قرار گرفته است. لازم به ذکر است از آنجایی که گاهاً ضریب زلزله در دو راستای اصلی ساختمان یکسان نمی باشد، در تیتر ستون دوم این شیت جهت ها تحت عناوین «جهت x» ، «جهت y» و «جهت x و y» تعریف شده اند که بسته به نیاز می توانید یکی از آنها را انتخاب نموده و جدول نهایی را کپی و به صورت مستقیم در فایل مربوط به دفترچه محاسبات خود وارد نمایید.

در نرم افزار محاسبه ضریب زلزله و طیف طرح استاندارد – 2800 ویرایش 4 جهت محاسبه مقادیر طیف طرح استاندارد، به شیت GMP (2800-v4) مراجعه نموده و با درج اطلاعات مورد نیاز در 6 سلول سفید رنگ و فشردن دکمه Refresh در پایین جدول، مقادیر متناظر با زمان را برای ضریب بازتاب (B) و شتاب های طیفی (AB، ABI/Ru و ABI) به دست آورید. شایان ذکر است طیف ABI/Ru در تحلیل تاریخچه زمانی خطی و ABI در تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی کاربرد دارد. در ادامه می توانید بر روی دکمه COPY TEXT در بالای هر یک از مقادیر، محدوده آن را به راحتی کپی نموده و در فایل دلخواه خود وارد نمایید.

یکی از نقاط قوت این نرم افزار نسبت به نمونه های مشابه دیگر، امکان تعیین محدوده زمان تناوب با گام افزایشی دلخواه می باشد که این امکان در امر مقیاس کردن شتابنگاشت بسیار کاربردی می باشد.

ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای شما همراهان و همکاران گرانقدر، خواهشمند است ما را از نکته نظرات و پیشنهادات سازنده خود محروم نفرمایید.

با تشکر – سعید محمدی اصل

تصاویر محیط نرم افزار محاسبه ضریب زلزله و طیف طرح استاندارد

 

قیمت : 4800 تومان

----

موقتا لینک حذف گردید