عنوان: نرم افزار محاسبه انحراف استاندارد و مقاومت فشاری متوسط بتن
پدید آورنده: تکنوبتار
ویرایش: 1.0
فرمت فایل: اکسل (زیپ شده)
حجم فایل: 22 کیلوبایت
قیمت فایل: 3000 تومان

نرم افزار محاسبه انحراف استاندارد و مقاومت فشاری متوسط بتن

این برنامه تحت عنوان «نرم افزار محاسبه انحراف استاندارد و مقاومت فشاری متوسط بتن» در قالب یک فایل اکسل و بر اساس مبحث نهم - ویرایش 1392 طراحی شده است. برنامه محاسبه انحراف استاندارد و مقاومت فشاری متوسط بتن قادر است تنها با دریافت مقاومت فشاری مشخصه بتن و نتیجه آزمایش نمونه ها، انحراف استاندارد و مقاومت فشاری متوسط بتن را مطابق بند 9-5-3-4-1 مبحث 9 ارایه دهد. البته این نرم افزار بند 9-5-3-4-2 مبحث 9 را نیز پوشش می دهد و در این بخش کاربر تنها با انتخاب رتبه بندی کارگاه می تواند مقاومت فشاری متوسط بتن را به دست آورد.

در بخش اول نرم افزار محاسبه انحراف استاندارد و مقاومت فشاری متوسط بتن، امکان درج مقاومت نمونه ها به صورت متوالی از یک و یا دو گروه میسر می باشد و با انتخاب گزینه مدنظر و درج مقاومت فشاری نمونه های بتن، محاسبه انحراف استاندارد و مقاومت فشاری متوسط بتن بصورت خودکار صورت می پذیرد. مطابق بند 9-5-3-4-1 مبحث 9 در صورتیکه تعداد نمونه های متوالی در یک گروه کمتر از 30 نمونه باشد، برنامه بصورت خودکار انحراف استاندارد اصلاحی را محاسبه می کند.

در نهایت، این نرم افزار انحراف استاندارد به دست آمده را با انحراف استاندارد حداقل که برابر 2.5 می باشد مقایسه نموده، و بیشترین آنها را به عنوان انحراف استاندارد جهت تعیین مقاومت فشاری متوسط بتن انتخاب می کند.

نمایی از نرم افزار محاسبه انحراف استاندارد و مقاومت فشاری متوسط بتن

 

قیمت : 3000 تومان

----

موقتا لینک حذف گردید