عنوان: تعیین رطوبت سطحی در سنگدانه های ریز - استاندارد ملی شماره 611
ناشر: سازمان ملی استاندارد ایران
ویرایش: تجدید نظر اول 1393
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 265 کیلوبایت
تعداد صفحات: 11

تعیین رطوبت سطحی در سنگدانه های ریز – استاندارد ملی شماره 611

استاندارد ملی شماره 611 تحت عنوان « تعیین رطوبت سطحی در سنگدانه های ریز – روش آزمون» نخستین بار در سال 1383 تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و تأیید کمسیون های مربوطه، برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در پانصد و هشتاد و ششمین اجلاس کمیته ملی مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی مورخ 19 اسفند 1393 تحت عنوان استاندارد ملی شماره 611 تجدیدنظر اول تصویب شد.

استاندارد ملی شماره 611 ویرایش 1393 جایگزین استاندارد ملی شماره 611 ویرایش 1383 گردیده است. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مقدار رطوبت سطحی در سنگدانه های زیر در کارگاه از طریق جابجایی در آب می باشد. فهرست مطالب استاندارد ملی 611 به شرح زیر می باشد.

فهرست مطالب استاندارد ملی 611 ویرایش 1393 (تجدید نظر اول)

  • 1 – هدف و دامنه کاربرد
  • 2 – مراجع الزامی
  • 3 – (موجود نیست) !
  • 4 – وسایل
  • 5 – نمونه
  • 6 – روش انجام آزمون
  • 7 – روش محاسبه
  • 8 – گزارش
  • 9 – دقت و اریبی (Bias = تفاوت میان برآورد یک مقدار آماری و ارزش واقعی آن)
  • پیوست الف (اطلاعاتی) – توسعه و پیدایش روابط

 

دانلود رایگان