عنوان: تعیین چگالی، جذب آب و حفره های بتن سخت شده - استاندارد ملی شماره 15427
ناشر: سازمان ملی استاندارد ایران
ویرایش: چاپ اول 1396
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 476 کیلوبایت
تعداد صفحات: 12

تعیین چگالی، جذب آب و حفره های بتن سخت شده – استاندارد ملی شماره 15427

استاندارد ملی شماره 15427 با عنوان «چگالی، جذب آب و حفره های بتن سخت شده – روش آزمون» که پیشنویس آن در کمیسیون های مربوطه تهیه و تدوین شده است، در هفتصد و چهل و هشتمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی مورخ 11 بهمن 1396 تصویب گردید. اینک این استاندارد (استاندارد ملی شماره 15427) به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر شده است.

هدف از تدوین استاندارد ملی 15427 ویرایش 1396، تعیین چگالی، درصد جذب آب و درصد حفرات در بتن سخت شده است. این استاندارد در توسعه داده های مورد نیاز جهت تبدیل جرم و حجم در بتن بسیار مناسب و مفید است. همچنین استاندارد ملی 15427 برای مشخص کردن تطابق بین ویژگی های بتن و نشان دادن تفاوت بین قسمت های مختلف بتن از نظر وزن آن کاربرد دارد.

فهرست مطالب استاندارد ملی 15427 ویرایش 1396 (چاپ اول)

1 – هدف و دامنه کاربرد

2 – وسایل

3 – آزمونه ها

4 – روش اجرای آزمون

5 – محاسبات

6 – مثال

7 – دقت و اریبی 

 

دانلود رایگان