عنوان: آزمایش های غیرمخرب بتن سخت شده - استاندارد ملی شماره 3201 قسمت7
ناشر: سازمان ملی استاندارد ایران
ویرایش: 1388 - چاپ اول
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 264 کیلوبایت
تعداد صفحات: 33

آزمایش های غیرمخرب بتن سخت شده – استاندارد ملی شماره 3201 قسمت7

استاندارد ملی شماره 3201 قسمت7 « آزمایش های غیر مخرب بتن سخت شده – روش آزمون» که پبش نویس آن در کمیسیون های مربوطه توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده، در دویست و هفتاد و پنجمین اجلاسیه کمیته ملی مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی مورخ 16 اسفند 1388 تصویب گردید.

منبع مورد استفاده در تهیه این استاندارد ملی 3201 قسمت7 «آزمایش های غیرمخرب بتن سخت شده»، استاندارد ISO 1920-7:2004 می باشد. هدف از تدوبن این استاندارد، تعیین روش های آزمایش غیر مخرب بتن سخت شده است که این روشها عبارتند از: الف) تعیین نمره برجهندگی، ب) تعیین سرعت پالس فرا صوت و ج) تعیین نیروی بیرون کشیدن. لازم به یادآوری است که این نوع روش های آزمایش، به منظور جایگزینی روش های آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن نیستند، بلکه با اعمال ضریب تصحیح مناسب، می توان از آنها برای تخمین مقاومت مورد نیاز استفاده کرد.

فهرست مطالب استاندارد ملی 3201 قسمت7 – آزمایش های غیرمخرب بتن

 • 1 – هدف و دامنه کاربرد
 • 2 – اصطلاحات و تعاریف
 • 3 – تعیین نمره برجهش
 • 4 – تعیین سرعت پالس فراصوت
 • 5 – تعیین نیروی بیرون کشیدن
 • پیوست الف (اطلاعاتی) – روش بدست آوردن رابطه بین مقاومت و نمره برجهش
 • پیوست ب (اطلاعاتی) – عوامل مؤثر بر برجهش یک سطح بتنی
 • پیوست پ (اطلاعاتی) – نمونه یک آزمایش از نمره برجهش بتن سخت شده
 • پیوست ت (اطلاعاتی) – تعیین سرعت پالس-انتقال غیرمستقیم
 • پیوست ث (اطلاعاتی) – عوامل مؤثر بر اندازه گیری سرعت پالس
 • پیوست ج (اطلاعاتی) – رابطه سرعت پالس و مقاومت
 • پیوست چ (اطلاعاتی) – نمونه یک گزارش آزمون سرعت پالس فراصوت بتن سخت شده
 • پیوست ح (اطلاعاتی) – رابطه بین نیروی بیرون کشیدن و مقاومت بتن
 • پیوست خ (اطلاعاتی) – نمونه گزارش آزمون نیروی بیرون کشیدن بتن سخت شده
 • کتابنامه 

 

دانلود رایگان