عنوان: تعیین مقدار سیمان در بتن سخت شده - استاندارد ملی شماره 6714
ناشر: سازمان ملی استاندارد ایران
ویرایش: تجدید نظر اول 1392
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 218 کیلوبایت
تعداد صفحات: 20

تعیین مقدار سیمان در بتن سخت شده – استاندارد ملی شماره 6714

استاندارد ملی شماره 6714 با عنوان « تعیین مقدار سیمان پرتلند در بتن سیمانی سخت شده – روش آزمون» اولین بار در سال 1382 تدوین و منتشر شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و تأیید کمسیون های تخصصی مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در چهارصد و هجدهمین اجلاس کمیته ملی مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی مورخ 17 اردیبهشت 1392 تصویب شد.

استاندارد ملی شماره 6714 ویرایش 1392 جایگزین ویرایش 1382 این استاندارد گردیده است و منبع مورد استفاده در تهیه آن، ASTM C1084: 2010 می باشد. هدف از تدوین این ویرایش استاندارد ملی 6714، تعیین مقدار سیمان پرتلند (عیار سیمان) در نمونه بتن سیمانی سخت شده است که از دو روش «تجزیه اکسیدی» و «عصاره گیری» استفاده می کند. فهرست مطالب ویرایش 1392 استاندارد ملی شماره 6714 به شرح زیر می باشد.

فهرست مطالب استاندارد ملی 6714 ویرایش 1392 (تجدید نظر اول)

 • 1 – هدف
 • 2 – دامنه کاربرد
 • 3 – مراجع الزامی
 • 4 – تداخل ها
 • 5 – وسایل
 • 6 – معرف ها و واکنش گرها
 • 7 – نمونه برداری
 • 8 – روش تعیین مقدار سیمان
 • 9 – تعیین چگالی و افت آب آزاد
 • 10 – محاسبات تکمیلی
 • 11 – گزارش
 • 12 – دقت و اریبی  

 

دانلود رایگان