عنوان: استاندارد ملی شماره 6044 - ویژگی های بتن آماده
ناشر: سازمان ملی استاندارد ایران
ویرایش: تجدید نظر اول 1394
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 1.18 مگابایت
تعداد صفحات: 56

استاندارد ملی شماره 6044 – ویژگی های بتن آماده

استاندارد ملی شماره 6044 تحت عنوان ویژگی های بتن آماده نخستین بار در سال 1381 تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط مرکز تحقیقات بتن (متب) و تأیید کمسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در ششصد و پنجاه و چهارمین جلسه کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی مورخ 25 اسفند 1394 تصویب شد.

در تهیه استاندارد ملی شماره 6044 یا همان ویژگی های بتن آماده، از استاندارد ملی شماره 12284 قسمت اول و دوم، ASTM C 94/C 94M-15a ، ASO 1920-5 ، AASHTO 157-15 و NIST 105-1 استفاده شده است.

فهرست مطالب استاندارد ملی 6044 (ویژگی های بتن آماده)

 • 1 – هدف و دامنه کاربرد
 • 2 – مراجع الزامی
 • 3 – اصطلاحات و تعاریف
 • 4 – مبنای خرید
 • 5 – مصالح
 • 6 – اطلاعات ثبت سفارش
 • 7 – رواداری در اسلامپ یا جریان اسلامپ
 • 8 – بتن با حباب هوای داده شده
 • 9 – اندازه گیری مصالح
 • 10 – دستگاه مرکزی ثابت تولید بتن
 • 11 – مخلوط کن ها و همزن ها
 • 12 – اختلاط و تحویل
 • 13 – استفاده از حمل کننده های غیر همزن
 • 14 – برگه اطلاعات پیمانه بتن
 • 15 – کنترل کیفیت تولید بتن
 • 16 – کنترل و معیارهای انطباق
 • 17 – مقررات ارزیابی نظارت و گواهی کنترل کیفیت تولید
 • 18 – روش های آزمون و گزارش دهی
 • 19 – نمونه برداری و آزمون های بتن تازه
 • 20 – الزامات بتن سخت شده
 • پیوست الف (الزامی) الزامات یکنواختی بتن
 • پیوست ب (الزامی) راهنمایی در مورد سامانه کنترل کیفیت تولید مبنا
 • پیوست پ (اطلاعاتی) گروه های بتنی
 • پیوست ج (الزامی) وظایف بازرس بتن آماده مقیم

 

دانلود رایگان