عنوان: استاندارد ملی شماره 9148 - واژه نامه سنگدانه های بتن
ناشر: سازمان ملی استاندارد ایران
ویرایش: چاپ اول 1386
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 518 کیلوبایت
تعداد صفحات: 57

استاندارد ملی شماره 9148 – واژه نامه سنگدانه های بتن

استاندارد ملی شماره 9148 تحت عنوان واژه نامه سنگدانه های بتن که پیشنویس آن توسط کمیسیون های مربوطه تهیه و تدوین شده و در کمیته ملی استاندارد ساختمان و مصالح ساختمانی مورخ 21 خرداد 1386 مورد تصویب قرار گرفته است، به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر شده است.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استاندارد ارائه گردد، در تجدیدنظر بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده نمود.

در تهیه و تدوین استاندارد ملی 9148 سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استانداردهای بین المللی هماهنگی ایجاد شود. ازجمله منابع و ماخذی که برای تهیه استاندارد ملی 9148 به کار رفته اند، عبارتند از:

 • استاندارد ملی شماره 3040 تحت عنوان ویژگی ها و روش های آزمون ماسه مرجع مورد مصرف در تعیین مقاومت خمشی و فشاری سیمان
 • استاندارد ملی شماره 302 تحت عنوان ویژگی های سنگدانه بتن
 • کتاب فرهنگ بتن - تألیف پارتیو و واروژان
 • کتاب بتن شناسی (خواص بتن) – تألیف پروفسور آدام نویل ترجمه هرمز فامیلی
 • کتاب مصالح ساختمان – تألیف احمد حامی
 • کتاب مصالح شناسی – تألیف سیاوش کباری
 • کتاب تکنولوژی بتن – ترجمه علی اکبر رمضانیانپور و محمدرضا شاه نظری
 • کتاب ملات های معمول ایران – تألیف ناهید خدابنده و احمد حامی
 • کتاب فرهنگ جامع متالورژی و مواد – تألیف پرویز فرهنگ
 • کتاب واژه نامه بتن – سازمان برنامه و بودجه
 • ASTM C125: 2005
 • ASTM C33: 2002
 • BS 6100: 1984
 • و ...

 

دانلود رایگان