عنوان: تعیین درصد شکستگی سنگدانه های درشت - استاندارد ملی شماره 11568
ناشر: سازمان ملی استاندارد ایران
ویرایش: تجدید نظر اول 1395
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 1.46 مگابایت
تعداد صفحات: 19

تعیین درصد شکستگی سنگدانه های درشت – استاندارد ملی شماره 11568

استاندارد ملی 11568 «سنگدانه - تعیین درصد شکستگی سنگدانه های درشت – روش آزمون» نخستین بار در سال 1380 تدوین و منتشر گردید. این استاندارد بر اساس پیشنهادها و بررسی و تأیید کمسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در ششصد و شصت و چهارمین اجلاس کمیته ملی مهندسی ساختمان مصالح و فرآورده های ساختمانی مورخ 29 فروردین 1395 تصویب شد، اینک این استاندارد (استاندارد ملی 11568) به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می گردد.

آیین نامه مورد استفاده در تهیه این ویرایش از استاندارد ملی شماره 11568، آیین نامه ASTM D5821: 2013 می باشد. هدف از تدوین استاندارد ملی 11568، تعیین درصد جرمی یا درصد عددی سنگدانه های درشت است. این سنگدانه ها باید منطبق بر شرایط مشخص شده باشند.

فهرست مطالب استاندارد ملی 11568 ویرایش 1395 (تجدید نظر اول)

1 – هدف و دامنه کاربرد

2 – مراجع الزامی

3 – اصطلاحات و تعاریف

4 – نمونه برداری

5 – روش اجرای آزمون

6 – روش محاسبه

7 – گزارش آزمون

8 – دقت و اریبی

 

دانلود رایگان