عنوان: تعیین چگالی، وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه درشت - استاندارد ملی شماره 4982
ناشر: سازمان ملی استاندارد ایران
ویرایش: تجدید نظر دوم 1396
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 291 کیلوبایت
تعداد صفحات: 20

تعیین چگالی، وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه درشت – استاندارد ملی شماره 4982

استاندارد «تعیین چگالی، چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه درشت – روش آزمون» نخستین بار در سال 1377 تدوین و منتشر شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تأیید کمسیون های مربوط برای دومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در هفتصد و سی و هشتمین اجلاس کمیته ملی مهندسی ساختمان، مصالح و فرآورده های ساختمانی مورخ 18 دی 1396 تصویب شد.

آیین نامه مورد استفاده در تهیه این ویرایش از استاندارد ملی شماره 4982، آیین نامه ASTM C127: 2015 می باشد. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه درشت است. چگالی نسبی (وزن مخصوص) کمیتی بدون واحد است که به صورت چگالی خشک شده در گرمخانه، OD، چگالی اشباع با سطح خشک، SSD، یا به صورت چگالی نسبی ظاهری (وزن مخصوص ظاهری) بیان می گردد. این استاندارد برای استفاده در مورد سبکدانه های مطابق گروه 1 سنگدانه های استاندارد ASTM C332 کاربرد ندارد.

فهرست مطالب استاندارد ملی 4982 ویرایش 1396 (تجدید نظر دوم)

 • 1 – هدف و دامنه کاربرد
 • 2 – مراجع الزامی
 • 3 – اصطلاحات و تعاریف
 • 4 – اصول کلی
 • 5 – وسایل
 • 6 – نمونه برداری
 • 7 – روش اجرای آزمون
 • 8 – روش محاسبه
 • 9 – گزارش آزمون
 • 10 – دقت و اریبی
 • پیوست الف (آگاهی دهنده) بسط معادله ها
 • پیوست ب (آگاهی دهنده) رابطه درونی بین چگالی های نسبی و جذب آب

 

دانلود رایگان