عنوان: تعیین مدول ارتجاعی و ضریب پواسون بتن - استاندارد ملی شماره 525
ناشر: سازمان ملی استاندارد ایران
ویرایش: تجدید نظر دوم 1393
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 1.19 مگابایت
تعداد صفحات: 16

تعیین مدول ارتجاعی و ضریب پواسون بتن – استاندارد ملی شماره 525

استاندارد ملی شماره 525 تحت عنوان « تعیین مدول ارتجاعی و ضریب پواسون بتن – روش آزمون» بار نخست در سال 1370 تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و تأیید کمسیون های مربوطه، برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در پانصد و هفتاد و سومین اجلاس کمیته ملی مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی مورخ 3 اسفند 1393 تحت عنوان استاندارد ملی شماره 525 تجدیدنظر دوم تصویب شد.

استاندارد ملی شماره 525 ویرایش 1393 جایگزین استاندارد ملی شماره 525 ویرایش 1386 گردیده است. هدف از تدوین این استاندارد تعیین مدول ارتجاعی و ضریب پواسون بتن تحت تنش طولی است. آزمونه های این آزمایش در قالب های استوانه ای و یا به وسیله مغزه گیری تهیه می شوند. فهرست مطالب استاندارد ملی 525 به شرح زیر می باشد.

فهرست مطالب استاندارد ملی 525 ویرایش 1393 (تجدید نظر دوم)

  • 1 – هدف و دامنه کاربرد
  • 2 – مراجع الزامی
  • 3 – وسایل
  • 4 – نمونه های مورد آزمون
  • 5 – روش انجام آزمون
  • 6 – روش محاسبه
  • 7 – گزارش آزمون
  • 8 – دقت و اریبی

 

دانلود رایگان