عنوان: مقایسه روش ضرایب لنگر با روش مستقیم در طراحی دال های بتن مسلح
نویسنده (گان): محمدعلی ایرانمنش و محمدجواد فدایی
مجله/کنفرانس: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
تاریخ انتشار: 1390، سمنان، ایران
صفحات: 8 صفحه
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 212 کیلوبایت

مقایسه روش ضرایب لنگر با روش مستقیم در طراحی دال های بتن مسلح

طراحی دال های بتن آرمه یکی از موضوعات مهم در طراحی سازه های بتن مسلح می باشد. در آیین نامه های مختلف از جمله آیین نامه بتن ایران، روش های مختلفی برای طراحی دال های بتن آرمه ارائه گردیده است. از میان روش های گوناگون، روش ضرایب لنگر خمشی و روش طراحی مستقیم از روش های متداول در بین طراحان می باشند و لذا در این مطالعه مقایسه این دو روش از جنبه های گوناگون مدنظر بوده است.

نکته قابل توجه اینکه روش ضرایب لنگر خمشی و روش طراحی مستقیم در همه شرایط هندسی و بارگذاری سازه قابل استفاده نیستند. از آنجا که اقتصادی بودن یکی از اهداف اصلی در طراحی بهینه سازه ها می باشد، در مقاله حاضر سعی شده است که با در نظر گرفتن شرایط طراحی یکسان و قابل استفاده برای هر دو روش مذکور بر اساس آیین نامه بتن ایران، روش اقتصادی تر مشخص گردد.

در این تحقیق با محاسبات و بررسی های انجام گرفته روی یک دال نمونه نشان داده شده که در شرایط کاملاً یکسان و با بتن مصرفی برابر، روش ضرایب لنگر خمشی نسبت به روش طراحی مستقیم میزان فولاد کمتری نتیجه می دهد. بنابراین در شرایط یکسان، روش ضرایب لنگر خمشی برای طراحی دال بتن آرمه اقتصادی تر می باشد.

 

  دانلود رایگان