عنوان: نقشه های اجرایی پل بتنی تقاطع غیرهمسطح
صفحات: 54 شیت نقشه اتوکد
فرمت فایل: DWG
حجم فایل: 15.10 مگابایت
قیمت: 24000 تومان

نقشه های اجرایی پل بتنی تقاطع غیر همسطح با فرمت اتوکد

این مجموعه تحت عنوان «نقشه های اجرایی پل بتنی تقاطع غیر همسطح» شامل 54 شیت نقشه اتوکد می باشد که 19 شیت از آن متعلق به پل بتنی اول B1، 27 شیت متعلق به پل بتنی دوم B2 و 8 شیت متعلق به دیوارهای خاک مسلح این تقاطع غیر همسطح است. در این تقاطع غیر همسطح، طول پل بتنی B1 حدوداً برابر 70 متر و طول پل بتنی B2 حدوداً برابر 425 متر می باشد. تابلیه هر دو پل بتنی این تقاطع غیر همسطح از نوع بتنی پیش تنیده پس کشده بوده و جزئیات اجرایی آن در نقشه ها موجود است.

فهرست نقشه های اجرایی پل بتنی تقاطع غیر همسطح

 • ملاحظات کلی طرح
 • پلان موقعیت، پلان مختصات شمع ها و سرشمع ها – مقطع عرضی و پلان پل ها
 • قالب بندی کوله ها
 • قالب بندی پایه ها
 • آرماتوربندی شمع ها و سرشمع ها
 • آرماتوربندی کوله ها
 • آرماتوبندی پایه ها
 • قالب بندی تابلیه
 • کابل گذاری تابلیه
 • پروفیل طولی کابل ها
 • آرماتوربندی تابلیه
 • جزئیات پیاده رو، نرده و درز انبساط
 • دیوارهای خاک مسلح

تصاویری از نقشه های اجرایی پل بتنی تقاطع غیرهمسطح

 

 

قیمت : 24000 تومان

پرداخت