عنوان: مطالعه آزمایشگاهی رفتار اتصال مفصلی بتنی با جزئیات متداول
نویسنده (گان): محمد امین و مجید محمدی
مجله/کنفرانس: نشریه علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاریخ انتشار: زمستان 1393
صفحات: 9 صفحه (57 تا 65)
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 725 کیلوبایت

مطالعه آزمایشگاهی رفتار اتصال مفصلی بتنی با جزئیات متداول

در برخی موارد استفاده از اتصال مفصلی در سازه های بتنی، می تواند باعث کاهش ابعاد اعضا و بهبود رفتار سازه شود. لکن با وجود استفاده فراوان از این اتصالات در سازه هایی مثل پل، تاکنون برای اتصال مفصلی در ساختمان های بتنی متعارف جزئیات مناسبی که مورد قبول جامعه علمی و مهندسی باشد، ارائه نگردیده است. جزئیات موجود فعلی نیز که در آنها آرماتورهای طولی در مقطعی که نیاز به رفتار مفصلی دارد به صورت ضربدری در می آیند، به دلیل نبود نتایج تحقیقاتی عمیق، به طور معمول مورد استفاده قرار نمی گیرند.

در این تحقیق سعی شده تا دو سری از جزئیاتی که برای اتصال مفصلی تیر بتنی پیشنهاد شده است، به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا سه نمونه تیر بتنی طره ای با اتصالات مختلف ساخته و مورد آزمایش قرار گرفته اند. نمونه نخست دارای اتصال صلب است که به عنوان نمونه شاهد ملاک مقایسه سایر نمونه ها است. دو نمونه دیگر دارای جزئیاتی هستند که در برخی منابع برای رفتار مفصلی تیر بتنی پیشنهاد شده است. در یکی از این نمونه ها، آرماتور طولی در محل اتصال به صورت ضربدری درآمده و در نمونه دیگر علاوه بر این کار، دو شیار عرضی در بالا و پایین محل ضربدری ایجاد شده است.

بارگذاری در این آزمایش به صورت اعمال جابجایی به سر آزاد تیر صورت گرفته و نمودار خمش-دوران در محل اتصال ملاک مقایسه رفتار نمونه ها قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه، هیچکدام از جزئیات موجود را به دلیل رفتار طرد بتن و مقاومت خمشی قابل توجه فولاد نمی‏توان به عنوان اتصال مفصلی برای یک قطعه بتن آرمه در نظر گرفت.

 

  دانلود رایگان