عنوان: بررسی عرض ترک در تیرهای بتن آرمه
نویسنده (گان): دکتر منوچهر بهرویان
صفحات: 9 صفحه
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 454 کیلوبایت

بررسی عرض ترک در تیرهای بتن آرمه

شناخت عرض ترک در تیر بتن آرمه از جنبه عملی اهمیت زیادی دارد. از آنجایی که مقادیر مختلف لنگر ترک خوردگی، مقادیر مختلف عرض ترک در تیر بتن آرمه را به همراه دارد، بررسی امکان طرح سازه ای که بتواند در ناحیه بار ترک خوردگی عمل کند ضروری به نظر می رسد که برای این منظور باید روی تیرهای ترک خورده آزمایش صورت پذیرد. بنابراین در این مقاله برای بررسی عرض ترک در تیر بدون وابستگی به لنگر ترک خوردگی آزمایشی مبتنی بر ساخت 6 تیر با درصد آرماتورهای ρ=0.57% و ρ=0.24% بطوریکه دو ترک مصنوعی کوچک و بزرگ در هر تیر ایجاد و رفتار آنها با ترک های طبیعی که بر اثر بارهای وارده بوجود آمده اند، بررسی گردیده و برخی از نتایج آن عبارتند از:

1 – برخلاف فرضیات کلاسیک، در تیرهای با درصد آرماتور متوسط با افزایش بارهای بلندمدت تعداد ترک در تیرهای بتن آرمه افزایش و در نتیجه فاصله بین ترک ها کاهش می یابد.

2 – افزایش کاور بتن موجب افزایش عرض ترک در تیرهای بتن آرمه می گردد.

3 – حداکثر عرض ترک های مصنوعی با ترک های طبیعی بطور کلی در فاز بهره برداری تقریباً دارای یک مقدار می باشد.

 

دانلود رایگان